BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 10,659 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , HR อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทพมิตรศึกษาวิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : KuTlBes , KuTlBes , KuTlBes อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 8 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี KuTlBes KuTlBes
ปริญญาตรีKuTlBesKuTlBes


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทรัพยากรบุคคล อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารวิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RichardFam , RichardFam , RichardFam อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 8 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. RichardFam RichardFam
ปริญญาเอกRichardFamRichardFam


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JamesVet , JamesVet , JamesVet อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี JamesVet JamesVet
ปวส.JamesVetJamesVet


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Robertsep , Robertsep , Robertsep อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาโท Robertsep Robertsep
ต่ำกว่ามัธยมRobertsepRobertsep


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุระการ , พนักงานตรวจนับสต็อก อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวาปีปทุมวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : fodprofi , fodprofi , fodprofi อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 47 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาเอก fodprofi fodprofi
ต่ำกว่ามัธยมfodprofifodprofi


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jerrypar , Jerrypar , Jerrypar อัพเดท 13 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 48 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี Jerrypar Jerrypar
ปริญญาโทJerryparJerrypar


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , เลขานุการ , พนักงานบัญชี อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีอ่างทองศิลป์-คำนวณ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ , Supervisor PC , Traning Product อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครสวรรค์ศิลป์-คำนวน


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JeffreyZepay , JeffreyZepay , JeffreyZepay อัพเดท 11 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 15 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี JeffreyZepay JeffreyZepay
ปวช.JeffreyZepayJeffreyZepay


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายบุคคล , พนักงานธุรการ อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนด่านช้างวิทยาสายศิลป์ทั่วไป


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CharlesBalry , CharlesBalry , CharlesBalry อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , แพทย์ พยาบาล เภสัช , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : พิษณุโลก
ต่ำกว่ามัธยม CharlesBalry CharlesBalry
ปริญญาตรีCharlesBalryCharlesBalry


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างสักคิ้ว ต่อขนตา อัพเดท 6 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Reola , Reola , Reola อัพเดท 5 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปวช. Reola Reola
ปริญญาตรีReolaReola


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ อัพเดท 4 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รัฐประศาสนศาสตร์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Costomer service officer อัพเดท 4 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การปกครองท้องถิ่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้องสอนศึกษาศิลป์คำนวณ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sergioxw4 , tracyua1 , yvetteqz1 อัพเดท 3 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาเอก randizp2 paulettefi1
ปวส.stephenyg69alexandriarg2


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Creative , Sound Engineer , Video Editor อัพเดท 3 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การพัฒนาระหว่างประเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุตรดิตถ์วิทย์-คณิตศาสตร์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 533    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30