BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 10,919 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ , ธุรการ , เลขา อัพเดท 22 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย การปกครองส่วนท้องถิ่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปัวศิลป์คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บุคคล/ฝึกอบรม , แรงงานสัมพันธ์ , สต็อกสินค้า อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร.ป.ศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนันทบุรีวิทยาวิทย์-คณิต


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Hwxwnrn , Tknnxuq , Upmbxcj อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : ลพบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Iviofcs Azhsykb
ปริญญาเอกCtehwzkXqbtoff


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , ฝ่ายบุคคล , พนักงานบริการ อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาวิทย์-คณิตย์


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
ปวช.โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยการบัญชี


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด , เจ้าหน้าที่นิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ , ออแกไนซ์ อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , อื่นๆ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารรัฐกิจ


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขาย เครดิต ต่างจังหวัด อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบุคคล อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รัฐประศาสนศาสตร์


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารรัฐกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสงขลาวิทยาคมวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Payroll , เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารรัฐกิจ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , call center ธนาคาร อัพเดท 11 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำเเหง บริหารรัฐกิจ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำเเหงการเมืองการปกครอง


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , บุคคล , ประสานงาน อัพเดท 11 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รัฐประศาสนศาตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกไทย-สังคม


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เวชระเบียน , ธุรการ อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาศิลป์-คำนวณ


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารรัฐกิจ


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานขาย อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคงทองวิทยาวิทย์ - คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Customer service officer//teller ธนาคารกรุงเทพ อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การเมืองการปกครอง


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : HRBP , HRD , HRM อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Chulalongkorn Public Administration
ปริญญาตรีSilpakornArts


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ShaundaJum , ShaundaJum , ShaundaJum อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาเอก ShaundaJum ShaundaJum
ปริญญาเอกShaundaJumShaundaJum


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสังคม , บุคคล , คลังสินค้า อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การปอครอง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมอังกฤษ สังคม


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บุคคล , การขาย , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 8 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเมืองการปกครอง
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงช่างไฟฟ้ากำลัง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 546    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30