BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 10,861 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 22 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกระบบเลิงนกทาม.แลาย


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : janefz11 , frankiexg18 , claireeb18 อัพเดท 21 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี elizarw18 jerryms4
ต่ำกว่ามัธยมelmani3josephsr69


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , เลขานุการ , พนักงานตรวจสอบความถูกต้อง อัพเดท 19 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รัฐศาสตร์
ปวส.โรงเรียนธงธานีวิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , ธุรการ , บัญชี อัพเดท 19 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตะพานหินภาษาจีน


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GranovskijSA , WebnevGS , PankrushinJZ อัพเดท 19 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปวส. SolomonovRQ ErmoshinDQ
ปวส.SemenkovSFPososhnovEW


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัพเดท 18 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศคณิต - อังกฤษ


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : pearliesl1 , mariettajn4 , lilliene16 อัพเดท 18 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปวส. meghanlz11 kurtta69
ปริญญาตรีhannahcw4lawrenceaz11


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 17 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การปกครองท้องถิ่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประทายคณิต-ภาษา


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุการ , งานบริการลูกค้า อัพเดท 16 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รัฐประศาสนศาสตร์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : intetle , intetle , intetle อัพเดท 16 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 8 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาโท intetle intetle
ปวส.intetleintetle


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Serieslts , Seriesrya , Seriesxsq อัพเดท 16 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. Serieswql Seriesgqw
ต่ำกว่ามัธยมSeriesydgSeriesiug


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงาน อัพเดท 14 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐศาสตร์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บาริสต้า อัพเดท 13 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฎรอำรุงศิลป์คำนวณ


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JosephOrabs , JosephOrabs , JosephOrabs อัพเดท 13 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปวช. JosephOrabs JosephOrabs
ปริญญาเอกJosephOrabsJosephOrabs


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DarrellMop , DarrellMop , DarrellMop อัพเดท 13 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : แพร่
ปริญญาเอก DarrellMop DarrellMop
ปวช.DarrellMopDarrellMop


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงาน งานเอกสาร , พนักงานต้อนรับ , ทำเบอเกอรี่ อาหารเพื่อสุขภาพ อัพเดท 12 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาวิทย์ คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Nespressotqh , Nespressogza , Nespressoxwz อัพเดท 12 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิศวกร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 24 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี Nespressorab Nespressopjy
ปวช.NespressohwqNespressokeg


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Danielwat , Danielwat , Danielwat อัพเดท 9 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. Danielwat Danielwat
ปวส.DanielwatDanielwat


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Brandonlak , Brandonlak , Brandonlak อัพเดท 9 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาเอก Brandonlak Brandonlak
ปริญญาเอกBrandonlakBrandonlak


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บุคคล/ฝึกอบรม อัพเดท 8 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพระนารายณ์คณิต-อังกฤษ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 544    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30