BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 21,143 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คอลเซ็นเตอร์ , ขายสินค้า , แคชเชียร์ อัพเดท 23 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ธุรกิจ-สหวิทยาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีธุรกิจ-สหวิทยาการ


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : HR Officer , Secretary , Administration Assistant อัพเดท 23 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี Bangkok University International College Business English
ปวช.Assumption Commercial CollegeSellling


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประสานงาน , พนักงานธุรการ , แอดมิน อัพเดท 23 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : สมุทรสาคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา วิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : shineSaptofs , ArakusSaptofs , BukusSaptofs อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 4 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาโท OlenfaserSaptofs galinushaSaptofs
ปริญญาตรีVenoshSaptofsconstantineSaptofs


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , พนักงานบัญชี อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การจัดการทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบสารสนเทศ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการประจำอาคาร , ผู้ช่วยผู้จัดการประจำอาคาร อัพเดท 20 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธรุการ , เลขานุการ อัพเดท 19 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสมัมพันธ์ , ฝ่ายผลิต อัพเดท 19 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายบริการ , พนักงานธุรการ อัพเดท 18 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยาอาชีวศึกษาเพชรบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าฝ่ายประสานงาน อัพเดท 18 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การจัดการ
ปวส.โรงเรียนระยองพาณิชยการคอมพิวเตอร์เว็บเพจ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 18 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลอาอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลอาอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Administrative , Clerk , Other อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , จััััดซื้้อ , บุคคล อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , บริการ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วย/ผู้จัดการ , บริหารอาคาร , บริหารลานจอด อัพเดท 15 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียนคณิต/ศิลป์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน/ธุรการ , โอเปอรเรเตอร์ , แคชเชียร์ อัพเดท 15 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : นนทบุรี
ปวช. วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเสาวภา ออกแบบ/นิเทศน์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Admin , บันทึกข้อมูล อัพเดท 15 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการและนักร้อง อัพเดท 14 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : พิจิตร
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพแกลง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Administration , Air import operations​ , Customer service อัพเดท 14 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การบัญชี​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาวิทย์-คณิตศาสตร์​


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1058    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap