BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 2,916 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ritamaxova , ritamaxova , ritamaxova อัพเดท 10 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , วิศวกร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาเอก ritamaxova ritamaxova
ปวส.ritamaxovaritamaxova


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 7 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ธรุการ/ประสานงาน , ผู้ช่วยวิจัย อัพเดท 1 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุไหงโก-ลก วิทย์-คณิต-อังกฤษ


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : dimapeeterov , dimapeeterov , dimapeeterov อัพเดท 31 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. dimapeeterov dimapeeterov
ปวช.dimapeeterovdimapeeterov


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Joshuadubre , Joshuadubre , Joshuadubre อัพเดท 30 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. Joshuadubre Joshuadubre
ปวส.JoshuadubreJoshuadubre


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : proshamashkina , proshamashkina , proshamashkina อัพเดท 24 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี proshamashkina proshamashkina
ปริญญาตรีproshamashkinaproshamashkina


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม , นักวิชาการสิ่งเเวดล้อม อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสิ่งแวดล้อม , พัฒนาสังคม , นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการณ์ อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ด้านพลังงาน , วิศวกรด้านพลังงาน อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านค่ายวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 17 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมวิทย์-คณิตฯ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อม อัพเดท 16 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลเวชระเบียน


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ypsrvel , Afrrcwd , Ylpozvu อัพเดท 15 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : ลำปาง
ปวส. Daxolgu Hrjasuz
ต่ำกว่ามัธยมCubektvBcnvkfj


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 10 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี Utrecht University Global Sustainability Science
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : TracyArrellHer , TracyArrellHer , TracyArrellHer อัพเดท 10 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาโท TracyArrellHer TracyArrellHer
ปริญญาโทTracyArrellHerTracyArrellHer


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จปว. อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , Sale อัพเดท 3 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอรุณวิทยาวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 2 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีวิทพัทยาวิทย์-คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Safety Officer อัพเดท 28 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , ธุรการ/ประสานงาน , จัดซื้อ อัพเดท 27 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สิ่งแวดล้อมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองหินวิทยาคมวิทย์-คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประสานงาน ธุรการ , พนักงาน QA , พนังงานบริการลูกค้า อัพเดท 24 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาษาสตร์สิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีวิทย์ คณิต


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 146    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30