BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 2,895 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏบัติการ , นักวิทยาศาตร์ , เจ้าหน้าที่ึควบคุมคุณภาพ อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาศาศตร์สิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเกามสีมาวิทยาคารวิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Nyhezqb , Elwgtvy , Komoxdg อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : จันทบุรี
ปวส. Kuasjyi Wfrgiea
ต่ำกว่ามัธยมLylblbaFgwxmfi


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี , การขาย อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาศตร์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ความปลอดัยวิชาชีฟ(จป.วิชาชีพ) , เจ้าหน้าที่การตลาดสิ่งแวดล้อม อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS officer , Remote sensing and GIS อัพเดท 11 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดบ้อม อัพเดท 3 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี อนามัยสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาวิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Vyteawl , Ismmgpv , Lkwmmmg อัพเดท 31 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปวช. Mdewrxt Xvhkusm
ปริญญาตรีNmjbepvRxqdzgc


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ​ , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 30 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ศิลปากร​ วิทยาศาสตร์​สิ่ง​แวดล้อม​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​บ้านฉาง​กาญจนกุลวิทยาวิทยาศาสตร์​-คณิต​ศาตร์​


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Williamskare , Williamskare , Williamskare อัพเดท 27 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : อยุธยา
ต่ำกว่ามัธยม Williamskare Williamskare
ปวช.WilliamskareWilliamskare


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : iAlexpr , iAlexpr , iAlexpr อัพเดท 26 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี iAlexpr iAlexpr
ปริญญาตรีiAlexpriAlexpr


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SHALOMleks , SHALOMleks , SHALOMleks อัพเดท 25 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : อยุธยา
ต่ำกว่ามัธยม SHALOMleks SHALOMleks
ปริญญาโทSHALOMleksSHALOMleks


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : gvgwxipknuz , avcwvdtsypq , lvgvydcryyx อัพเดท 24 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : ยโสธร
ต่ำกว่ามัธยม gvzvwfwcmlf nwrzxhmiwjc
ปริญญาตรีayryyhsjdwlfwbwvfpkimy


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าสิ่งแวดล้อม , ห้องปฏิบัติการน้ำและน้ำเสีย , เจ้าหน้าที่ ISO อัพเดท 21 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 21 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี Suranaree University of Technology Environmental Health
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการสาขา , ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา , หัวหน้าส่วน อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏ ยะลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัด , ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์วิทย์-คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ขาย , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 5 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี สิ่งแวดล้อม


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ อัพเดท 3 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 3 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 145    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30