BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 2,805 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ราชดำริวิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ธุรการขาย อัพเดท 19 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม อัพเดท 19 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เทศบาลเมืองสวรรคโลกคณิต-ภาษา


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัพเดท 5 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , ธนาคาร อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสิ่งแวดล้อม อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ , นักวิชาการ อัพเดท 31 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้องLab , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 29 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(วิทยาเขตระยอง) กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)วิทย์-คณิต


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิรฟ์ อัพเดท 28 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน เมืองเชียงใหม่ วีทยาสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน เมืองเชียงใหม่วีทยาสัตว์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ (QC/QA) , ผู้ช่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) , ฝ่ายผลิต อัพเดท 28 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมวิทย์-คณิต


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA/QC , ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 25 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม , ผู้ประสานงานโครงการ , การตลาด อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , พนักงานธุรการ , พนักงานขาย อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lab assistant , scientist , environmentalist อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี SUNY-College of Environmental Science and Forestry Environmental biology
ปริญญาตรีมหิดลBioresources and Environmental Biology


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Auditor , QMR , Internal Auditor อัพเดท 15 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SuperproSn , SuperproSn , SuperproSn อัพเดท 12 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 41 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาเอก SuperproSn SuperproSn
ปวช.SuperproSnSuperproSn


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Aavvtsx , Lupsouj , Ghcmqvx อัพเดท 9 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Mblfiiy Wufoyno
ปริญญาโทEkjdkkvZqrzjjp


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Safety Officer อัพเดท 5 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 141    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap