BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,158 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาโท เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี (ChEPs)
ปริญญาตรีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , QA/QC Engineer , LAB อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
ปวช.โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Axxmsxg , Nbsvlmk , Oqgqnls อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , แพทย์ พยาบาล เภสัช , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาเอก Lebgeek Sqsekko
ต่ำกว่ามัธยมBcxeimiXaakrik


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี , QA , QC อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตะพานหินวิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , sale engineer อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปิโตรเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Manager , Technical Manager , Senior Researcher อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาเอก Kanazawa University วิศวกรรมศาสตร์เคมี
ปริญญาโทRegina UniversityEnvironmental Systems Engineering


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Irrigationmmk , Irrigationaea , Irrigationtgf อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. Irrigationbkh Irrigationeyj
ต่ำกว่ามัธยมIrrigationtnjIrrigationsag


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Milwaukeelte , Milwaukeecyn , Milwaukeelrz อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 13 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาเอก Milwaukeegqf Milwaukeears
ต่ำกว่ามัธยมMilwaukeeeabMilwaukeemln


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA staff , R&D อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังวิทย์-คณิต


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Infraredqde , Infraredjnc , Infraredoql อัพเดท 25 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 5 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวส. Infraredqau Infraredqdk
ปริญญาตรีInfraredsrzInfraredtqr


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Louistuche , Louistuche , Louistuche อัพเดท 25 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : ชุมพร
ต่ำกว่ามัธยม Louistuche Louistuche
ปริญญาเอกLouistucheLouistuche


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA/QC Manager , QA/QC Assistance Manager อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 16 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทย์-คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Rxicjox , Fdeoiht , Jbvqdxx อัพเดท 16 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : บุรีรัมย์
ต่ำกว่ามัธยม Sryvirw Wqpykyl
ปริญญาโทJlbksorGnylhok


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมเคมี


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Heatholox , Heatholox , Heatholox อัพเดท 13 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาเอก Heatholox Heatholox
ต่ำกว่ามัธยมHeatholoxHeatholox


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA/QC Engineer , Process Engineer , Purchase Engineer อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 7 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 58    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30