BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,422 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ต่ำกว่ามัธยม 12 12
ปวส.1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรวิจัยและพัฒนา , ช่างเทคนิค อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม)
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเทคนิคคอมพิวเตอร์


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคชุมพรอิเล็กทรอนิกส์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : reigush , reigush , reigush อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. reigush reigush
ปวส.reigushreigush


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : uriny , uriny , uriny อัพเดท 11 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวช. uriny uriny
ปริญญาเอกurinyuriny


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , ฝ่ายผลิต อัพเดท 7 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย บดินทรเดชา ม.ต้น


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Cost Engineering (MEP) อัพเดท 4 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Sripatum University วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง(Electrical Engineering)
ปวส.Korat technical engineering commercial CollegeElectrical Power


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า อัพเดท 4 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย อุดรธานีพิทยาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอุดรธานีพิทยาคม


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค , อื่นๆ อัพเดท 2 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามอิเล็กทรอนิกส์อุสาหกรรม


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : slurgex , slurgex , slurgex อัพเดท 2 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : สงขลา
ปวช. slurgex slurgex
ปริญญาตรีslurgexslurgex


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lelanm60 , kenlg18 , lilyxm18 อัพเดท 1 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาโท saraee69 sherinh2
ปริญญาโทstaciekh18hildaly16


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Claudesurry , Claudesurry , Claudesurry อัพเดท 30 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เลขานุการ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาตรี Claudesurry Claudesurry
ปวช.ClaudesurryClaudesurry


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : larrynf2 , staciyh69 , andrewzq60 อัพเดท 29 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 8 จังหวัด : ลำพูน
ปวส. pattikt11 janellexz60
ปริญญาโทgingeroq4diannarg16


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : kyizzjlyfhc , bxvyvhhgvxz , dzozwivjixz อัพเดท 26 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : กระบี่
ต่ำกว่ามัธยม fzzzvgetiyw czxywfvpemj
ปริญญาเอกgzuzyahhzcdczkyyguwvnt


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : olgafayanova , olgafayanova , olgafayanova อัพเดท 25 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี olgafayanova olgafayanova
ต่ำกว่ามัธยมolgafayanovaolgafayanova


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : jzjzygdkxfb , dxfzwdfokly , kzowxakzfpt อัพเดท 24 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 4 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปวช. bzgxzaylniq nvhxykdrgmw
ปริญญาเอกgwhzxhctzktkvzzvfxafwk


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Patrickfer , Patrickfer , Patrickfer อัพเดท 24 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี Patrickfer Patrickfer
ปวช.PatrickferPatrickfer


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ausserferwoofs , Ausserferwoofs , Ausserferwoofs อัพเดท 24 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , บุคคล ฝึกอบรม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : นครปฐม
ต่ำกว่ามัธยม Ausserferwoofs Ausserferwoofs
ปริญญาตรีAusserferwoofsAusserferwoofs


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ShowErask , ShowErask , ShowErask อัพเดท 21 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , เลขานุการ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 48 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวช. ShowErask ShowErask
ปริญญาโทShowEraskShowErask


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GjYu.amup , XrQe.kidt , OtZi.gvkl อัพเดท 21 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 1 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี TqBi.sehb LtCl.ylui
ปริญญาโทLbLv.fwjzPyIl.msnx


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 222    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30