BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,140 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : OpabaKkaflek , OpabaKkaflek อัพเดท 3 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี OpabaKkaflek OpabaKkaflek
ปวช.OpabaKkaflekOpabaKkaflek


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Xavidnaf , Xavidnaf , Xavidnaf อัพเดท 29 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 11 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ต่ำกว่ามัธยม Xavidnaf Xavidnaf
ต่ำกว่ามัธยมXavidnafXavidnaf


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] อัพเดท 28 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ต่ำกว่ามัธยม #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
ปวส.#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรดูแลระบบ , พนักงานบริการ อัพเดท 27 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กโทรนิคและโทรคมนาคม สาขาสื่อสารโครงข่าย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิศวกรรมอิเล็กโทรนิคและโทรคมนาคม สาขาสื่อสารโครงข่าย


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] อัพเดท 27 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 20 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]
ปวช.#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Andrdup2 , Andrdup1 , Andrdup4 อัพเดท 27 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : สกลนคร
ปวส. Andrdup7 Andrdup1
ปริญญาตรีAndrdup1Andrdup5


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GlennMooge , GlennMooge , GlennMooge อัพเดท 26 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาเอก GlennMooge GlennMooge
ปริญญาโทGlennMoogeGlennMooge


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] อัพเดท 23 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : นครปฐม
ปวช. #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
ปริญญาโท#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Stevenjit , Stevenjit , Stevenjit อัพเดท 8 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , บุคคล ฝึกอบรม , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 12 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาโท Stevenjit Stevenjit
ปริญญาตรีStevenjitStevenjit


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ArturoLed , ArturoLed , ArturoLed อัพเดท 2 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : นราธิวาส
ปวช. ArturoLed ArturoLed
ปริญญาเอกArturoLedArturoLed


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Soateltyvon , Soateltyvon , Soateltyvon อัพเดท 31 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : นครปฐม
ต่ำกว่ามัธยม Soateltyvon Soateltyvon
ปวช.SoateltyvonSoateltyvon


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance Engineer , Production Engineer อัพเดท 30 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครนายกวิทยาคมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : skalex80 , skalex80 , skalex80 อัพเดท 18 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : พัทลุง
ปวส. skalex80 skalex80
ต่ำกว่ามัธยมskalex80skalex80


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : fkbyAccub , JeavivAccub , BeazeAccub อัพเดท 12 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 5 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี RothenbergAccub FlamesongAccub
ปริญญาเอกLenaAccubvfqzAccub


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการทั่วไป , จัดซื้อ อัพเดท 30 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอิเล็กทรอนิกส์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Manager , Data Analyst , Engineering Specialist อัพเดท 30 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Tiffy7753 , Ellie1273 , Patti7949 อัพเดท 29 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 47 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี Chattie1248 Cindy6268
ปวช.Leah2457Dell9979


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Libirshix , Libirshix , Libirshix อัพเดท 24 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี Libirshix Libirshix
ปริญญาโทLibirshixLibirshix


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Uhiqtjf , Mqvzmfq , Vylsyeo อัพเดท 22 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : สุรินทร์
ต่ำกว่ามัธยม Qxabter Lkcslmo
ปริญญาตรีQredtdrNthckbi


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF planning อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏนครปฐม โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิทย์-คณิต


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 57    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30