BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,349 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมคุณภาพ , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรวางระบบ อัพเดท 6 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรม อุตสาหการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิศวกรรม อุตสาหการ


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Engineer , Production Engineer , Process Engineer อัพเดท 6 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี Kasetsart Universitu Sriracha campus Naval Architechture And Marine Engineering


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Design Engineer/ Manager , Project manager อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering Manager M&E , MEP Project Manager , Mechanical Engineering Manager อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมเครื่องกล


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เครื่องกล


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Design Engineer , Mechanical Engineer อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IE Engineer , Production Engineer , Engineer อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวอุตสาหการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบางแพปฐมพิทยาวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์ , CAD/CAM อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีวิทย์-คณิต


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมกระบวนการผลิต , พนักงานควบคุมคุณภาพ อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมอุตสาหการ


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Josephlourl , Josephlourl , Josephlourl อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 47 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาเอก Josephlourl Josephlourl
ปวช.JosephlourlJosephlourl


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , R&D , Process Engineer อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาโท Université Libre de Bruxelles Chemical and Materials Engineering
ปริญญาตรีVrije Universiteit BrusselGeneral Engineering


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝึกหัด , เซลล์ อัพเดท 25 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเครื่องมือ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเเก้งคร้อวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการแผนกวิศวกร อัพเดท 24 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเครื่องกล


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมอุตสาหการ , เขียนแบบ อัพเดท 24 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเตรียมวิศวะเครื่องกล


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรออกแบบ , วิศวกรขาย อัพเดท 24 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วิศวกรรมเครื่องกล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิสุทธรังษีวิทย์-คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Purchasing Engineer , Project Engineer , Coordinator อัพเดท 24 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Logistic and Supply Chain Management
ปริญญาตรีม.เทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีProduction Engineering


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 24 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเดษตรศาสตร์ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมอุตสาหการ อัพเดท 23 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิศวกรรมอุตสาหการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมการเชื่อม อัพเดท 22 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมการเชื่อม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมการเชื่อม


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Mechanical design engineer , Mechanical engineer อัพเดท 21 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
ปริญญาตรีมหาวิทยาลับธรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 318    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap