BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,895 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโลจีสติกส์ , ววิศวกรคลังสินค้า , คลังสินค้า อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมขนส่งและโลจีสติกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวเชดวิทยาวิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Mauottarflek , Mauottarflek , Mauottarflek อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : มหาสารคาม
ปวส. Mauottarflek Mauottarflek
ปวส.MauottarflekMauottarflek


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : deenaeh4 , dannyvp4 , glendafs60 อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาโท paulineqw18 careyvy60
ปวช.rosaliesm60kristinagt18


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Michaelkeymn , Michaelkeymn , Michaelkeymn อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 23 จังหวัด : ภูเก็ต
ต่ำกว่ามัธยม Michaelkeymn Michaelkeymn
ปริญญาตรีMichaelkeymnMichaelkeymn


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CharlesPrili , CharlesPrili , CharlesPrili อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 4 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. CharlesPrili CharlesPrili
ปริญญาตรีCharlesPriliCharlesPrili


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RobertNub , RobertNub , RobertNub อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 48 จังหวัด : สมุทรสาคร
ต่ำกว่ามัธยม RobertNub RobertNub
ปวส.RobertNubRobertNub


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Mechanical Engineer , Marine Engineer , Site Engineer อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Woose , Woose , Woose อัพเดท 6 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 1 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวช. Woose Woose
ปริญญาเอกWooseWoose


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเซรามิก , เจ้าหน้าที่ทางด้านงานวิจัย อัพเดท 6 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเซรามิก


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Zlodeyki , Zlodeyki , Zlodeyki อัพเดท 5 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาโท Zlodeyki Zlodeyki
ปริญญาเอกZlodeykiZlodeyki


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : prossvetkova , prossvetkova , prossvetkova อัพเดท 3 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : นครปฐม
ต่ำกว่ามัธยม prossvetkova prossvetkova
ปริญญาเอกprossvetkovaprossvetkova


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pravdavar , Pravdavar , Pravdavar อัพเดท 29 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาเอก Pravdavar Pravdavar
ต่ำกว่ามัธยมPravdavarPravdavar


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lindape60 , daphnest69 , susanmq2 อัพเดท 27 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี jackmw18 thelmakj2
ปริญญาเอกstacietg69deliake4


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : debbieul69 , susiedv18 , leolakv60 อัพเดท 27 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 20 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี luisil18 lynnettebe69
ปริญญาโทdeidrevb2robbieei16


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Unvtmdd , Ewscaoc , Amgcutv อัพเดท 27 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , บุคคล ฝึกอบรม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : เชียงราย
ปวช. Idmopzp Pccsjfe
ปวช.EzzmtaqMpkwdhy


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Williamvub , Williamvub , Williamvub อัพเดท 23 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาเอก Williamvub Williamvub
ปริญญาเอกWilliamvubWilliamvub


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : HiltonWALIA , HiltonWALIA , HiltonWALIA อัพเดท 21 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : ลำพูน
ต่ำกว่ามัธยม HiltonWALIA HiltonWALIA
ปวช.HiltonWALIAHiltonWALIA


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Gvododb , Bbyswab , Nsserpq อัพเดท 19 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. Nadfjhj Wbwudua
ปริญญาโทPjydpmtUqvacoi


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : undode , undode , undode อัพเดท 18 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : อุทัยธานี
ต่ำกว่ามัธยม undode undode
ปริญญาเอกundodeundode


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Julievaw , Julievaw , Julievaw อัพเดท 16 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ต่ำกว่ามัธยม Julievaw Julievaw
ปวส.JulievawJulievaw


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 95    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30