BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 2,067 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Mechanical Engineer , Production Engineer , Manufacturing Engineer อัพเดท 8 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมยานยนต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวัฒนา-


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instrument engineer , Automatic engineer , Service engineer อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกไฟฟ้ากำลัง


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน,วิศวกรฝ่ายผลิต , QC,QA , Sale Engineer อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว-


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , QC Engineer อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Automation Engineer อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อัตโนมัติ


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมวัสดุ


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qa , Qc , Production อัพเดท 2 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมวัสดุ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศรีน่านวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมยานยนต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Supply chain management , Retail management , operation management อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาโท National Taiwan University Transpotation engineering
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Supply chain management , Retail management , operation management อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาโท National Taiwan University Transpotation engineering
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instrument Engineer , Automation Engineer , Operator Engineer อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีช่างอิเล็กทรอนิกส์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค (ช่างเครื่องเปลี่ยนลายผ้า) , ช่างPM อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมสิ่งทอ


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต , วิศวกรวางเเผนการขนส่ง , วิศวกรการจัดการคลังสินค้า อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมการจัดการเเละโลจิสติกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมฐานบินกำแพงเเสน


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : automation engineer , instrument engineer , maintennance engineer อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมอัตโนมัติ


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประกันและควบคุมคุณภาพ อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครนายกวิทยาคมวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality engineer , Manufacturing engineer อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี Silpakorn University Petrochemical and Polymeric material


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Engineer อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Rajamangala University of technology rattanakosin Mechatronic Engineering


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer , R&D Engineer อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยาเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , QC Engineer , Process Engineer อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 104    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap