BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,113 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการสินไหมรถยนต์ อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐสาตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทย์ คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jorgetax , Jorgetax , Jorgetax อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : ตรัง
ต่ำกว่ามัธยม Jorgetax Jorgetax
ปวช.JorgetaxJorgetax


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Underwriting อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.นเรศวร เศรษฐศาสตร์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Josephkib , Josephkib , Josephkib อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : นครพนม
ปวส. Josephkib Josephkib
ปริญญาโทJosephkibJosephkib


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเศรษฐศาสตร์


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : totalshredher , totalshredher , totalshredher อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม totalshredher totalshredher
ปวช.totalshredhertotalshredher


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 11 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เศรษฐศาสตร์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์สินเชื่อ , บริหารความเสี่ยง อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย International Economic and Finance
ปริญญาตรีUniversity of CanterburyManagement Science


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานป้องกันการสูญเสีย , พนักงานขาย อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.รพลับพลาชัยพิทยาคมวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , ผู้แนะนำนักลงทุน อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Credit Analyst , Credit Control อัพเดท 3 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีวิทย์-คณิต


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Yamahawdr , Yamahadxm , Yamahaldh อัพเดท 30 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี Yamahalto Yamahatif
ปริญญาเอกYamahaqxpYamahayts


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานป้องกันการสูญเสีย , พนักงานขาย อัพเดท 28 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Robbyusawl , Robbyusawl , Robbyusawl อัพเดท 24 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาโท Robbyusawl Robbyusawl
ปริญญาโทRobbyusawlRobbyusawl


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ฝ่ายบุคคล อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี แม่โจ้ เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดูแลพื้นที่การขาย , การตลาด , ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ อัพเดท 21 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เศรษฐศาสตร์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dunielber , Dunielber , Dunielber อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : กำแพงเพชร
ต่ำกว่ามัธยม Dunielber Dunielber
ปริญญาเอกDunielberDunielber


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าTeller , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 16 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิมหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอมตวิทยาวิทย์-คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าTeller , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 16 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิมหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอมตวิทยาวิทย์-คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dqksvpp , Usubhln , Lvapjkn อัพเดท 11 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. Fjiuesa Cblncqf
ปริญญาโทUrwoachDtgptxh


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 156    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30