BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,003 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : terixc2 , thomaslh60 , marcellazc1 อัพเดท 27 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 8 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. candacepz2 warrenon4
ปวช.imeldaoi11bobbiejs18


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเศรษฐศาสตร์ , นักวิเคราะห์ข้อมูล , นักวิจัยการตลาด อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราช อนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกวิทย์-คณิต


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การจัดการวิศวกรรม


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เศรษฐศาสตร์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพุทไธสงคณิต-ภาษา


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 1.เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านรับประกันภัย , 2.​Process​ Improvement​ /Bessiness Analysis​ , 3.เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบงานและกำกับกิจการองค์กร อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ วิเคราะห์โครงการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาธรรมศาสตร์สถิติ


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Xjrrikam , Gzrrighm , Lirriwtp อัพเดท 21 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : อยุธยา
ปวช. Knrrijfp Jjrrirek
ปวส.AqrribbpXhrriuzk


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : trader , Researcher , analytics อัพเดท 21 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , จัดซื้อ คลังสินค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Assumption University of Thailand Bangkok
ปวส.sunshine Grammer School


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เศรษฐศาสตร์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเียนพุทไธสงคณิต-ภาษา


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : gapedlof , mapedlof , yapedlof อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ต่ำกว่ามัธยม rapedlof eapedlof
ปริญญาโทjapedlofrapedlof


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Broncomhn , Broncomjs , Broncopxh อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , จัดซื้อ คลังสินค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวช. Broncompn Broncozqe
ปวช.BroncoetcBroncovpr


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำสาขา , ธุรการ อัพเดท 19 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RichardJuinc , RichardJuinc , RichardJuinc อัพเดท 15 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบริการทั่วไป บริกร , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 12 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาเอก RichardJuinc RichardJuinc
ปริญญาเอกRichardJuincRichardJuinc


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย , ฝ่ายประสานงาน , นักทรัพยากรบุคคล อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เศรษฐศาสตร์


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Training อัพเดท 11 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Deakin University


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ThomasEviva , ThomasEviva , ThomasEviva อัพเดท 11 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 13 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาเอก ThomasEviva ThomasEviva
ต่ำกว่ามัธยมThomasEvivaThomasEviva


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สินเชื่อ อัพเดท 8 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : pattycs3 , dorotheasr11 , kimberleyjl11 อัพเดท 7 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาโท lolitavr2 lidianw1
ปริญญาโทtammyjr2caitlincn1


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : hildaym18 , rosannezp3 , tamikaqp69 อัพเดท 6 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี beulaheh11 allanaf11
ต่ำกว่ามัธยมtrinage16matildaqx69


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Squierlww , Squiermpj , Squierxai อัพเดท 5 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาเอก Squierysg Squierpye
ปวช.SquiertfvSquiertli


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : replica uhre , replica uhre , replica uhre อัพเดท 5 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวส. replica uhre replica uhre
ปริญญาเอกreplica uhrereplica uhre


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 151    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30