BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,331 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : WillisCiP , WillisCiP , WillisCiP อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาโท WillisCiP WillisCiP
ปวส.WillisCiPWillisCiP


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Larrycet , Larrycet , Larrycet อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาเอก Larrycet Larrycet
ต่ำกว่ามัธยมLarrycetLarrycet


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Bluetoothykh , Bluetoothstm , Bluetoothsuz อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : ชัยนาท
ปวช. Bluetoothvus Bluetoothuhx
ปวส.BluetoothoefBluetootheke


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dalbert Dance dup43 , Dalbert Dance dup70 , Dalbert Dance dup50 อัพเดท 22 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาโท Dalbert Dance dup48 Dalbert Dance dup62
ปริญญาโทDalbert Dance dup53Dalbert Dance dup92


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Bluetoothspc , Bluetoothvdt , Bluetoothrtk อัพเดท 21 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 41 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาเอก Bluetoothcgh Bluetoothgnw
ปริญญาเอกBluetoothcgzBluetoothidr


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Superchipsafg , Superchipshkc , Superchipsrbq อัพเดท 17 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 1 จังหวัด : นราธิวาส
ต่ำกว่ามัธยม Superchipspwa Superchipsbjw
ปริญญาตรีSuperchipsktaSuperchipskor


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Vitamixbhb , Vitamixjtl , Vitamixubf อัพเดท 16 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท Vitamixqyj Vitamixcmp
ปวส.VitamixwpfVitamixbsz


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , นักวิจัย , นักวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 13 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาสถิติประยุกต์


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ , MIS , วางแผนการผลิต อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ , MIS , วางแผนการผลิต อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : rolex uhr , rolex uhr , rolex uhr อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , การขาย การตลาด , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : น่าน
ปวส. rolex uhr rolex uhr
ต่ำกว่ามัธยมrolex uhrrolex uhr


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Logistics Manager , transport Manager อัพเดท 11 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RolandLip , RolandLip , RolandLip อัพเดท 11 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , บุคคล ฝึกอบรม , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาโท RolandLip RolandLip
ปวช.RolandLipRolandLip


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : eloisems16 , meganiu4 , maryannega11 อัพเดท 9 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , อื่นๆ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : พิษณุโลก
ปวส. evanx16 orakm3
ต่ำกว่ามัธยมmanueloe2beryluu60


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : shanaqe11 , caralu16 , lindseyec1 อัพเดท 4 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปวส. joannqg18 georginamy2
ต่ำกว่ามัธยมleticiaaz11concepcionaz3


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Edwardmix , Edwardmix , Edwardmix อัพเดท 4 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , จัดซื้อ คลังสินค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 11 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาเอก Edwardmix Edwardmix
ปริญญาเอกEdwardmixEdwardmix


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Rdulp , Rdulp , Rdulp อัพเดท 1 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : น่าน
ต่ำกว่ามัธยม Rdulp Rdulp
ปริญญาโทRdulpRdulp


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marcosacant , Marcosacant , Marcosacant อัพเดท 1 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เลขานุการ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : อุบลราชธานี
ต่ำกว่ามัธยม Marcosacant Marcosacant
ปริญญาโทMarcosacantMarcosacant


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่สถิติ การตลาด , การเงิน อัพเดท 28 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติธุกิจและการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาสถิติธุรกิจและการประกันภัย


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Linksysewa , Linksyszee , Linksysnyb อัพเดท 28 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : สระบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Linksysblw Linksysgac
ปวช.LinksysbqwLinksysmwv


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 67    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30