BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 10,115 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานทั่งไป อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เกษมบัณฑิต air cargo
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตair cargo


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธนาคาร อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร การท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพี่เลี้ยง , ธุรการ , บริการลูกค้า อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต การจัดการธุรกิจด้านการบิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนิรมลชุมพรศิลป์-คำนวณ


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ , การท่องเที่ยว , พนักงานโรงแรม อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การท่องเที่ยว


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการทั่วไป , ฝ่ายบุคคล อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , พนักงานบัญชี , พนักงานธุรการ อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดูแลเรื่องการนำเข้า-ออกสินค้า , ็HR , บัญชี อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขคเพชรบุรี การจัดการโรงแรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการคอมพิวเตอร์-อังกฤษ


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JosephPemucm , JosephPemyol , JosephPemfdr อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , วิศวกร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : สิงหบุรี
ปวส. JosephPemwxm JosephPemqlz
ปริญญาโทJosephPemxxwJosephPemlmz


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Administration supervisor/manager , Purchasing officer/supervisor , HR Officer/Supervisor อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Kasetsart University Hotel & Tourism Management


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : customer service/teller อัพเดท 11 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเถินวิทยาศิลป์ภาษา (อังกฤษ)


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานโรงแรม อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคภายัพเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่การโรงแรมและการบริการ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บาร์น้ำ , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายขาย , ครู , นักพัฒนาชุมชน อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาการท่องเที่ยว
ปวส.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : amiliyazarip , amiliyazarip , amiliyazarip อัพเดท 8 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาโท amiliyazarip amiliyazarip
ปวช.amiliyazaripamiliyazarip


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถโรงแรม , พนักงานคนสวนโรงแรม , พนักงานอื่นๆ อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ภูเก็ต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.อำเภอไม้แก่น อังกฤษ
ต่ำกว่ามัธยมร.ร.บ้านบายออังกฤษ


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : หนองคาย
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นการจัดการ


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สโตร์ อัพเดท 3 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แผนกต้อนรับ อัพเดท 2 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การท่องเที่ยว
ปวช.โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Batterytqq , Batteryzdf , Batteryjaf อัพเดท 31 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 24 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ต่ำกว่ามัธยม Batteryndm Batteryywc
ปวช.BatterytezBatteryluh


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานโรงแรม , พนักงานบัญชี อัพเดท 29 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การโรงแรมและการท่องเที่ยว


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 506    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30