BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 46,422 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ภูเก็ต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มุสลิมวิทยาภูเก็ต ศิลป์ภาษา


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาโท Education of Indonesia University Social studies
ปริญญาตรีPrince of songkla university


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเภสัชกร , รีเซฟชั่น , เจ้าหน้าที่QC อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลวิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กองบรรณาธิการ , เจ้าหน้าที่พิสูจนือักษร , พนักงานธุรการ อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาษาไทย


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.เขตห้วยขวาง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อต่างประเทศอินโดนีเซีย , เจ้าหน้าที่ธุรการ , ติดต่อประสานงานภาษามลายู อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาโท Education Indonesia University สังคมศึกษา
ปริญญาตรีPrince of songkla Universityตะวันออกหลางศึกษา


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : พิษณุโลก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบ


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรสงคราม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย วัดช่องลมวรรณาราม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดช่องลมวรรณาราม


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Supply Chain Management , Operation Management , General Management อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลสดกระบัง วิทยาการจัดการอุตสหกรรม
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายเครื่องเสียง , ช่างซ่อมตู้เย็น , คนสวน อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนราชดำริ ศิลป์-คำนวณ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกอาหารสด , พนักงานประจำแผนกอาหารสด อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : อยุธยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เบญจมราชูทิศจังหว้ดปัตตานี วิทย์-คณิต


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Support , System Engineer , Network Staff อัพเดท 9 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี RAMKAMHAENG UNIVERSITY INTERNATIONAL RELATIONSHIP
มัธยมศึกษาต้น-ปลายWATSUTTIWARARAM SCHOOL SCIENCE-MATCH


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 9 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสริฟ , พนักงานขาย อัพเดท 9 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : กำแพงเพชร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสลกบาตรวิทยา วิทย์ คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรทั่วไป


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสริ์ฟ อัพเดท 9 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา7 ศิลป์-คำนวณ


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 8 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : จันทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกระบบอ.สิรินธร


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ , พนักขายPC , พนักงานทั่วไป อัพเดท 8 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม -


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , Technical lab , จัดซื้อ อัพเดท 8 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุลชีววิทยา


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานธุรการ อัพเดท 8 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโยลีอุตสาหการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนไทยสังคม


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ , เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์ , เจ้าหน้าที่ควมคุมคุณภาพ อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการบรรจุ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 2322    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap