BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 44,685 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Seriesjea , Seriesbvu , Serieszpu อัพเดท 27 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : เลย
ต่ำกว่ามัธยม Seriesrmf Seriescnz
ปริญญาเอกSeriesspnSeriesjso


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ห่อของขวัญ , งานฝีมือ อัพเดท 27 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบ จ.พระนครศรีอยุธยา วิชาชีพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสันติราษฏร์วิทยาลัยสามัญ


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่วไป อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 15 จังหวัด : สมุทรปราการ
ต่ำกว่ามัธยม


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การจัดการอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมคณิต-อังกฤษ


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิทยากร , Training , ไกด์ อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิ์การสังคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปทุมธานีวิทย์ คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการCSR , ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท ม.มหิดล วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรีม.มหิดลวิทยาศาสตร์การกีฬา


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิจัย อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , แพทย์ พยาบาล เภสัช , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบปทุมธานี


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Manager Fitness อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AE อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาพยนตร์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : service crew , พนักงานด้านต่างประเทศ , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.น้ำหนาววิทยาคมวิทย์-คณิต


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , แคชเชียร์ อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.รห้วยหินพิทยาคม วิทย-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.รห้วยหินพิทยาคมวิทย-คณิต


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , หางานเสริมทำ , ตอนเย็น หรือเสาร์-อาทิตย์ อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานคลังสินค้า อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การจัดการโลจิสติกส์


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยด้านสังคม , นักจัดกิจกรรม , ฯลฯ อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราษีไศลวิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรัย อัพเดท 24 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สตรีวัดระฆัง อังกฤษ-คณิตศาสตร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : WayniBrodE , WayniBrodE , WayniBrodE อัพเดท 24 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : อ่างทอง
ต่ำกว่ามัธยม WayniBrodE WayniBrodE
ปริญญาโทWayniBrodEWayniBrodE


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประเมินราคารถยนต์ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ อัพเดท 24 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เทคโนโลยีการผลิต
ปวส.มหาวิทยาลัยศรีปทุมช่างยนต์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แม่บ้าน , แม่บ้าน อัพเดท 24 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.รหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Scannertvl , Scannerqnp , Scannerohk อัพเดท 24 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 20 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาเอก Scannerqxy Scannerymt
ปริญญาตรีScannerhrjScannerlzj


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักออกแบบคาแรคเตอร์วาดการ์ตูน , นักออกแบบกราฟฟิก , นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ออกแบบเซรามิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศรีพฤฒาวิทยาศาสตร์ คณิต


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 2235    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30