BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 45,331 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงาน Import Export , พนักงานพิจารณารับประกันภัย อัพเดท 22 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณิตศาสาตร์


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟฟิคดีไซด์ อัพเดท 22 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(บางพระ) ชลบุรี โลจิสติกส์


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ควบคุมคุมภาพ , พนักงานฝ่ายผลิต , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานดูแล อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ต่ำกว่ามัธยม โรงเรียนวัดบางสวรรค์ -


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานโรงแรม , งานบริการ อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวัดทรงธรรม คอมธุรกิจ


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Khkmcyf , Ifxmsml , Mxrpuda อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาโท Nnpkzmm Vknrxeu
ปริญญาตรีIelyofsRiejocx


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟฟ้า อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น​ วิทยาศาสตร์​การกีฬา​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์วิทย์​-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ้ีhuman resources , account executive , sales อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การวิจัยทางสังคม


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพQA, QC อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร สหศาสตร์ศึกษา ไทย-จีน
ต่ำกว่ามัธยมร.ร สหศาสตร์ศึกษา-


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคุมเครื่องเสียง , พนักงานขับรถ อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบันทึกข้อมูลหรืองานธุรการ , พนักงานบันทึกข้อมูลหรืองานธุรการ อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนฌลยีการพิมพ์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล , อาจารย์สอนนักเรียนNA อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศาสตร์บัณฑิต


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานอนุมัติสินเชื่อไม่มีหลักประกัน อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนามนุษย์และสังคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการทั่วไป อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สุวรรณภูมิ วิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ดูแลศิลปิน ( Artist Relation ) อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร การแสดงดนตรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักวานบริการ อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ธุรกิจการบิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทศบาล6นครเชียงรายวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาลNA อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 18 จังหวัด : ชัยภูมิ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนจีนัสบริบาล บริบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานขาย,PC , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : หนองคาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร นาฏศิลป์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.สันกำแพง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 2267    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30