BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 316,417 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง อิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธนบุรีวิศวกรรมไฟฟ้า


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการทั่วไป อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเงิน , คิด วิเคราะห์การตลาด อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิจัยทางสังคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)ศิลป์-คำนวณ


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายประสานงาน , พนักงานทำทรีตเม้นต , พนักงานขาย อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : พิษณุโลก
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนย์การศึกษานครราชสีมาพื้นฐานทั่วไป


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการอพาทเม้นท์ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี รามคำแหง การปกครอง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพึ่งตนเองแผนวิท-คณิตย์


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานสรรหาบุคคล , พนักงานบัญชี อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การจัดการ
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์การจัดการ


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริหารงานทั่วไป , พนักงานต้อนรับ , พนักงานขับรถ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงบริหารรัฐกิจ


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริหาร การจัดการ ธุรการ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การจัดการทรัพยากรมนุษย์


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cutomer Service , Sales Executive , Administrative อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจการบิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางสะพานวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทั่วไป อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานบริการทั่วไป บริกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : หนองคาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สายศิลป์ เกษตร


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเกษตร อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เกษตรศาสตร์


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม บริหารธุรกิจ การตลาด


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คอมพิวเตอร์ศึกษา


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักพัฒนาสังคม , งานอาสาพัฒนา , งานเกี่ยวกับมูลนิธิ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การพัฒนาสังคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรการพัฒนาสังคม


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบุคคล , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปลายมาศวิทย์-คณิต


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหมาสารคาม รัฐประศาสนศาสตร์


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริหารงานบุคคล อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , กฎหมาย , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยรามตำแหง บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดเอกสาร ธุรการ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายทั่วไป


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหนี้เร่งรัดหนี้สิน , พนักงานขับรถยนต์ , การขาย การตลาด อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.ลพบุรี สามัญ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวินิตศึกษา


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย,บริการทั่วไป,เสิร์ฟ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยขอนแก่น รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทศบาลวัดกลางวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15821    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2016 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30