BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 305,298 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดเรียงสินค้า , PC เชียร์สิค้า , แผนกอาหารสด อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 21 จังหวัด : พิษณุโลก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ศิลป์-ภาษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมศิลป์-ภาษา


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การบัญชี
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีการบัญชี


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ที่ปรึกษากฏหมาย อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , งานบริการทั่วไป บริกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาอังกฤษ


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานบริการ อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์วิทย์-คณิต


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ , ผู้ช่วยเภสัช , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนราธิวาส วิทย์-คณิต


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายผลิต , ช่างซ่อมบำรุง , ขับรถโฟคลิฟ อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ระยอง
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการตลาด , พนักงานฝ่ายการตลาด , พนักงานประสานงานทั่วไป อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
ปวช.โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน QA อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. อาชีวศึกษาหนองคาย การขาย


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย มิอถือ อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา ทั่วไป


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ / ประสานงาน , Sale , เลขา อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม โฆษณา
ปวช.พาณิชยการเชตุพนบัญชี


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการตลาด อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฎพระนคร บริหาร การตลาด
ปวส.กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยการตลาด


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ , เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย , เจ้าหน้าที่บริการ,ประสานงาน อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. โรงเรียนรัตนพาณิชยการ (RBAC) การตลาด
ปวช.โรงเรียนรัตนพาณิชยการ (RBAC)เลขานุการ


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานขายทั่วไป อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กำแพงเพชร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาวิทย์-คณิต


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , พนักงานขาย , - อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สระบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกาานอกโรงเรียน(คุรุสามัคคี1) -


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปวส.ราชมงคล นครราชสีมาช่างโยธา


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแคชเชียร์ อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.หนองกรดพิทยาคม วิทย์ คณิต


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี , ธุรการ อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การบัญชี
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์การบัญชี


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 27 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนควนขนุนวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15265    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2014 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-187-1362 | Fax : 02-187-1360 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30