BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 317,412 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้ช่วยกรรมการบริหาร อัพเดท 25 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม การจัดการอุตสาหการ
ปวส.มหาวิทยาลัยสยามเครื่องกล


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเขียน , พิสูจน์อักษร อัพเดท 25 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ตราด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตราษตระการคุณคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน คีย์ข้อมูล , พนักงาน ประชาสัมพันธ์ , พนักงาน ฝ่ายธุรการ อัพเดท 25 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ศิลป์-ฝรั่งเศส


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบ , พนักงานขาย , พนักงานสำรวจ อัพเดท 25 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเทคนิค , ช่างคลุมเครื่องจักร อัพเดท 25 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 21 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวส. เทคนิคนครสวรรค์ ช่างกลโรงงาน
ปวช.เทคนิคนครสวรรค์ช่างกลโรงงาน


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา SE , วิศวกรควบคุมต้นทุน QS , วิศวกรออฟฟิต OE อัพเดท 24 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคยะลาช่างก่อสร้าง


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อัพเดท 24 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระบบสารสนเทศ
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ ทั่วไป อัพเดท 24 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดการทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาวิทย์-คณิต


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการทั่วไป อัพเดท 22 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. บัวใหญ่เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.บัวใหญ่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงาน , การตาด อัพเดท 22 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยราชภัฏธนบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นำเข้าขัอมูลแผนที่GIS อัพเดท 22 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง สื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมม.6


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่วไป/บริการลูกค้า , งานประชาสัมพันธ์ , งานขายสินค้าทั่วไป อัพเดท 22 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สระบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ฤธิทณรงค์รอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายทางโทรศัพท์ , พนักงานติดต่อประสานงาน อัพเดท 22 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , ศีย์ข้อมูลสั่งสินค้า , จัดเรียง อัพเดท 22 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปทุมคงคา การตลาดการจัดการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงการตลาดการจัดการ


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , ศีย์ข้อมูลสั่งสินค้า , จัดเรียง อัพเดท 22 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปทุมคงคา การตลาดการจัดการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงการตลาดการจัดการ


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า /วิศวกรอัเลกทรอนิกส์ , วิศวกรเครื่องกล /โรงงาน / อุตสาหกรรม , หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 21 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การจัดการอุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเทคนิคการผลิต


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานด้านการตลาด , งานที่ใช้ภาษา , งานโรงแรม อัพเดท 21 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท University of Wales การตลาด
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพการตลาด


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพอาหาร , ประกันคุณภาพอาหาร , พนักงานฝ่ายผลิต อัพเดท 21 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทศบาล1 วิทย์-คณิต


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บาริสต้า อัพเดท 20 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พะเยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วิทย์-คณิต


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานร้านกาแฟ พนักงานเสิร์ฟ อัพเดท 20 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายขอนแก่นวิทยายน


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15871    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2016 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30