BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 306,551 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทัวไป อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จีน-ยีปุน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจีน-นัยีปุ่น


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานผู้จัดการฝึกหัด , พนักงานทั่วไป อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางทะเล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเครื่องสำอางค์ อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 18 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สุวรรณารามวิทยาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสุวรรณ


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซล , ผู้แทนขาย อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : อุบลราชธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เกษมสีมาวิทยาคาร
ปวช.วิทยาลัยสยาม


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไชยวานวิทยาวิทย์-คณิตย์


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทำได้ทั่่วไป อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุภัถัมภ์ ภาษาต่างเทศ เอด อังกฤษ ญี่ปุ่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบ วิทยาลัยรังสิต


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า , จัดซื้อ , บริหารทั่วไป อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยวิทย์-คณิต


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pc อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิทยุโทรทัศน์


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานขาย อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.เทพสถิตวิทยา ศิลป์คำนวณ


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาานขับรถ อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : อยุธยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร วังน้ำเย็น


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 18 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ,งานบริการลูกค้า,ประชาสัมำนธ์ อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาษ่าอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครืองกล
ปวส.โรงเรียนช่างกลอุดรธานีช่างยนต์


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ อัพเดท 27 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สันติราษฎร์


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการบัญชี , ประสานงานขาย , ก่ารขาย อัพเดท 26 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช การโรงแรมและบริการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ศิลย์- ธุรกิจ


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตลาด อัพเดท 26 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : network admin , web application , analysis system อัพเดท 26 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปวช.วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีคอมพิวเตอร์


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กุ๊กไทยจีน , กุ๊ก ร้าอาหารเเละโรงเเรม อัพเดท 26 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียน วชิรานุกูล สงขลา วิทย์ คณิต


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานขาย อัพเดท 26 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกโรงเรียน ม.6


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการสาขา อัพเดท 26 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาการจัดการเพชรเกษร การตลาด


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15328    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2014 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-187-1362 | Fax : 02-187-1360 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30