BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 311,093 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ , ธุรการ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปวส. พนิชยการสุโขทัย บันชี
ปวส.พนิชยการสุโขทัยบันชี


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2558 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี 12 12
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย1212


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 3d render อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต สถาปัตยกรรมมศาสตร์


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการเอกสาร , พนักงานคีข้อมูลทั่วไป , พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัมหาสารคาม บริหารธุรกิจเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหัวเรือพิทยาคม่-


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบุญชี , ธุรการ , เลขารถการ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม บัญชีบัณฑิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ประกาศข่าว , ประชาสัมพันธ์ , ทรัพยากรบุคคล อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูจ้างสอน , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , นักวิชาการสิ่งแสดล้อม , เจ้าหน้าที่ด้านสังคมศาสตร์ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การจัดการ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารวิทย์-คณิต


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , บริการ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามการพัฒนาชุมชน


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ชอบงานที่ท้าทาย ชอบการเดินทาง , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนารีนุกูลวิทย์ - คณิต


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ึธุรการ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมวิทย์-คณิต


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 17 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนง.จัดซื้อ , พนง.การตลาด , พนง.ธุรการจัดซื้อ,การตลาด อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเสลภูมิวิทย์-คณิต


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุระการ , ผู้จัดการทั่วไป , ตำแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสม อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การบริหารทรัพยากรบุคคล/การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการบริหารการตลาด


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , นิติกร , บริหารงานทั่วไป อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , กฎหมาย , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางศิลป์-คำนวณ


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา -


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา -


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด , พนักงานขาย , บริการ อัพเดท 24 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15555    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2015 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30