BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 316,758 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นัักวิิชาการ , บุุคลากรทางการศึึกษา , ครูู อัพเดท 11 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิิทยาลััยราชภััฏจัันทรเกษม วิิทยาศาสตร์์ทัั่่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรีียนนครนายกวิิทยาคมวิิทย์์-คณิิต


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายขาย , ผช.ผจก.ฝ่ายขาย , ผช.ผจก.ร้านอาหาร อัพเดท 11 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตบางแก้วศิลป-คำนวณ


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน , งานโยธา อัพเดท 11 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ลำปาง
ปวส. เซนต์จอหน์เทคนิคกรุงเทพ ช่างโยธา
ปวช.เซนต์จอห์นเทคนิคกรุงเทพช่างสำรวจ


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการบริหารงานทั้วไป อัพเดท 11 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริหารธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษนิกรการบัญชี


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 11 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 0 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เลขานุการ อัพเดท 10 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปวช.อาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรีการบัญชี


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บัญชี , QC , QA อัพเดท 10 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การบัญชี
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยการบัญชี


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน , 9140 อัพเดท 10 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.โรงเรียนพาณิชยการปราจีนบุรีบัญชี


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการเสริฟ์ , คีย์ข้อมูล , คิวซี อัพเดท 10 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นนทบุรี
ปวส. สารสาสน์บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 10 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คิลปศาสตร์


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมไฟฟ้า อัพเดท 10 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีไฟฟ้ากำลัง


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : graphic design อัพเดท 10 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คอมพิวเตอร์กราฟิก
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากเกร็ดทั่วไป


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิตหรืออื่นๆ , ฝ่ายผลิตหรืออื่นๆ , ฝ่ายผลิตหรืออื่นๆ อัพเดท 10 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ราชประชานุเคราะห์35 ทุกวิชา


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถตู้ , พนักงานขับรถ 4 ล้อ , พนักงานขับรถ ใบขับขี่ส่วนบุคคล อัพเดท 10 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ การขาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโนนราษีวิทยาสามัญศึกษา


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานทั่วไป , Qc อัพเดท 10 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรสงคราม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.เมืองสมุทรสงคราม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายปราโมชวิทยารามอินทรา


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแคชเชียร์ , พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานขาย อัพเดท 9 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คหกรรม


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , service engoneer , ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ อัพเดท 9 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. ชำนิเทคโนโลยี เทคนิคอุตสาหกรรม


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สถาปนิก อัพเดท 9 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต สถาปัตยกรรมศาสตร์


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน part time อัพเดท 9 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ตรัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ศิลป์ - คำนวน


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ,คีย์ข้อมูล อัพเดท 9 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครไทยวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15838    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2016 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30