BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 310,204 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนง.ธุรการ , พนง.ฝึกอบรม อัพเดท 16 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปวส. ว.อาชีวศึกษา คหกรรมศาสตร์
ปวช.ว.อาชีวศึกษาคหกรรมศาสตร์


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสมียน อัพเดท 16 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ การเลขานุการ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์การเลขานุการ


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแม่บ้าน , ผู้ช่วยหัวหน้า , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 16 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารธุรกิจ
ปวส.โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการการจัดการ


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทนายความ อัพเดท 16 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาษาฝรั่งเศส


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงาน callcanter อัพเดท 16 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : นนทบุรี
ปวช. ปัญญาภิวัฒ เทคโน ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเก็บเอกสาร อัพเดท 16 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กสน อยุทยา


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ , ไกด์ , ล่าม อัพเดท 15 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 15 จังหวัด : นครสวรรค์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 15 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การจัดการทั่วไป
ปวส.โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจการเลขานุการ


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 15 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : นนทบุรี
ต่ำกว่ามัธยม
ต่ำกว่ามัธยมวัดมงคลวัดอาราม


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบริหาร , ฝ่ายธุรการ , ฝ่ายทั่วไป อัพเดท 15 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ การเงิน


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CNC MILLING CAD CAM 2D/3D , หัวหน้าฝ่ายผลิต , เขียนโปรแกรม CNC แม่พิมพ์พลาสติก ยาง 2D/3D อัพเดท 15 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏธนบุรี บริหารทรัพยกรมนุษย์
ปวส.วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนบัญชี


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน ช่างก่อสร้าง อัพเดท 15 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : ยะลา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคยะลา ช่าง ก่อสร้างโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคยะลาช่าง ก่อสร้างโยธา


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 14 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมสายวิทย์-คณิต


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มทร กรุงเทพ วิศวกรรมเครื่องกล
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชช่างยนต์


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , บุคคล , คอมพิวเตอร์ อัพเดท 14 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีธนบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.บริหารธุรกิจวิทยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 14 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์-


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 14 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมวิทย์-คณิต


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ อัพเดท 13 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาแพทย์แผนไทยประยุกต์


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดเรียงสินค้า , บรรจุสินค้า อัพเดท 13 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 19 จังหวัด : สุรินทร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กาบเชิงวิทยา วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกาบเชิงวิทยาวิทยาศาสตร์


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูชั้น อนุบาล โรงเรียนเอกชน , ประชาสัมพันธ์ทั่วไป , เจ้าหน้า ที่จัด กิจกรรมงานอีเวนท์ อัพเดท 13 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รัฐประศาสนศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15511    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2015 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-552-6718 | Fax : 02-552-6719 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30