BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 317,626 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานผลิต , พนักงานทั่วไป อัพเดท 21 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน(กศน) ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน (กศน)ทั่วไป


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าคลังสินค้า , Warehouse supervisor อัพเดท 20 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองฉางวิทยาอังกฤษ-สังคม


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ฝ่ายบุคคล , ครู อัพเดท 19 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัยอังกฤษ-ฝรั่งเศส


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 19 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ลพบุรี
ปวช. เทคนิคลพบุรี ออกแบบ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโคกสำโรงวิทยาสามัญ


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Graphic design , Creative , illustrator อัพเดท 19 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม การออกปบบกราฟิก
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์คอมพิวเตอร์กราฟิก


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรยานยนต์ , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 18 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท FH-Aachen วิศวกรรมการบิน
ปริญญาตรีRMITวิศวกรรมการบินและอวกาศ


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถบรรทุก10ล้อ อัพเดท 18 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ลพบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ก.ศ.น


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC Supervisor Blating&Painting , Coating Inspector , QC Blasting & Painting อัพเดท 17 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิค ศรีสะเกษ อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราษีไศลคณิต-วิทย์


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย(PC) อัพเดท 17 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง ช่างอิเล็กทรอนิกส์


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงาน ภาษาจีน , พนักงานประสารงานระหว่างประเทศ ภาษาจีน , Customer Service อัพเดท 16 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Guizhou University, Guizhou, China Chinese Language and Philology Major
ปริญญาตรีBeijing Language University, Beijing, China Chinese Language Economics and Trade Major


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สโตร์ , ขอหยุดวันอาทิตย์สักวันนะครับ , ไว้ไปเรียนนะครับ เรียนที่อิสเทริน์เอเซียนะครับ อัพเดท 16 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.บางซื่อ -


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 16 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดการการเกษตร
ปวช.โรงเรียนเทคโนโลยี่บริหารธุระกิจรักไทยอิเล็กทรอนิกส์


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ก๊าซชีวภาพ , นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อัพเดท 15 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบัญชี ธุรการ อัพเดท 15 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Programmer php อัพเดท 15 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา คอมพิวเตอร์


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบุคคล , ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 13 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริหารทรัพยากรมนุษย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.รเรณูนครวิทยานุกูลวิทย์-คณิตย์


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบรรณารักษ์ , งานธุรการ , งานโรงแรม อัพเดท 13 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร ภาษาไทย
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการสันตพลการบัญชี


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแนะนำเครื่องสำอาง , พนักงานแคชเชียร์ , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 13 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง วิทย์-คณิต


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่วไป , ศูนย์ความงาม อัพเดท 13 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ศิลป์-คำนวณ


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคสนาม , ISO , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อัพเดท 12 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี สิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15882    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2017 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30