BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 309,825 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบุคคล อัพเดท 19 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยนเรศว พัฒนาสังคม


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : call center , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 19 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนทรายทองวิทยา สามัญ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทรายทองวิทยาสามัญ


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales & Opertion อัพเดท 19 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาการจัดการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีมหาพฤฒารามสังคม


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer อัพเดท 19 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เครื่องจักรกลเกษตร


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง อัพเดท 19 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : เพชรบุรี
ต่ำกว่ามัธยม ร,ร ห้วยทรายประชาสรรค์ ทั่วไป


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ IT , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล อัพเดท 19 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลวิทย์-คณิตฯ


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทนายความ อัพเดท 19 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 19 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียน บางแก้วประชาสรรค์
ปวช.วิทยาลัย ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจการตลาด


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , พนักงานธุรการ อัพเดท 19 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาวิทย์-คณิต


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายขาย อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ดอนคาวิทยา


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , เช็คสต๊อคสินค้า อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี ศิลปกร ดนตรีคลาสสิค
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเบญจมราชูทิศ จันทบุรีวิทย์ - คณิต


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เขียนแบบ อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สถาปัตยกรรม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสถาปัตยกรรม


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ , ควบคุมคุณภาพ , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สงขลา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกโรงเรียน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกโรงเรียน


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , เลขานุการ , งานธุรการ อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์วิทย์-คณิต


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการรับ-จ่ายน้ำมัน , ลูกมือช่าง , พนักงานผลิตอุปกรณ์สายพลาธิการ อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 19 จังหวัด : สงขลา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.อำเภอนาทวี


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข , พนักงานเวชระเบียน , ผู้ช่วยเภสัชกร อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สาธารณสุขชุมชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากพลีวิทยาคารวิทย์-คณิต


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรผ่ายขาย อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายปราจิณราษฎรอำรุง วิทย์-คณิต


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สาธารณสุขศาสตร์


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูแนะแนว , พนักงานประชาสัมพันธ์ , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จิตวิทยาการแนะแนว
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้วยยอดศิลป์-คณิต


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายทอง อัพเดท 18 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพฝาง การบัญชี
ปวช.วิทยาลัยการอาชพฝางการบัญชี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15492    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2015 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-552-6718 | Fax : 02-552-6719 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30