BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 309,322 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : -- อัพเดท 23 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มัธยมทับทิมสยาม04 วิทย์-คณิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก , พนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุการ , พนักงานขับรถ อัพเดท 23 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องแลป , ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต QA,QC , พนักงานบริการทั่วไป อัพเดท 23 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาจานศึกษาวิทย์-คณิต


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายสินเชื่อ อัพเดท 23 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปัญญาวรคุณคณิตศาสตร์-อังกฤษ


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Android Developer , Mobile Developer , IOS Developer อัพเดท 23 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอรุณประดิษฐศิลป์-คำนวณ


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการทั่วไป , พนักงานบัญชี , การบริหารการจัดการ อัพเดท 23 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดการทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกำแพงเพชร-


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ประสานงาน อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียน บูรณะศึกษา


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แปลเอกสาร , ติวเตอร์ , ดูแลลูกค้า อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกศิลป์-คำนวณ


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุระการ , บริการ อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ภาษา-ศิลป์


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟรแมน อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. โปลีเทคนิคอุดรธานี ช่างก่อสร้าง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคหนองคายช่างก่อสร้าง


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , ธุรการ , ประสาสัมพันธ์ อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏนครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ห้วยแถลงพิทยาคมวิทย์-คณิต


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab test , R&D , QC,QA อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชประชานุเคราะห์ 52วิทย์-คณิต


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสมียน , ธุรการ อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม อังกฤษ-คณิตศาสตร์สาย 1
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงครามอังกฤษ-คณิตศาสตร์สาย 1


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2558 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ต่ำกว่ามัธยม 12 12
ปริญญาโท1212


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ นำเข้าส่งออก , เกี่ยวภาษา , อุตสหกรรมทั่วไป อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายท่าคันโทวิทย์-คณิต


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบุคล/ประสานงาน , พนักงานการตลาด , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภาษาอังกฤษเพื่อนการสื่อสารสากล
ปวช.โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาการขาย


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ราชการ อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ลูกมือช่าง อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ช่างยนต์


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , พนักงานบัญชี , ประสานงาน/คีข้อมูล อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอรุโณทัยลำปางคณิต-อังกฤษ


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคอมพิวเตอร์ อัพเดท 22 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 19 จังหวัด : ระยอง
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดแกลงบน-


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15467    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2015 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-552-6718 | Fax : 02-552-6719 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30