BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 313,431 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คิวเอ ซุปเปอร์ไวเซอร์ , หัวหน้าแผนก หัวหน้างานและอื่นๆ , เจ้าที่แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม , กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.ราชนคริณทร์ รัฐศาสตร์ การบริหาร การปกครอง
ปวส.สถาบัณ ศิลปะพระนครออกแบบพาณิชย์ศิลป์


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , บริการ อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สิริรัตนาธร ศิลป์ สังคม


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า , ขายสินค้าประจำที่ , แครชเชียร อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วิชาชีพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบุญเหลือวิทยานุสรณ์


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การบัญชี


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษานารีศิลป์-สังคม


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษานารีศิลป์-สังคม


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก การจัดการโลจิสติกส์
ปริญญาตรี


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , คอลเซ็นเตอร์ อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนโยธินบำรุง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง การบัญชี


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชฏัชสวนสุนันทา การบัญชี
ปวส.โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจการบัญชี


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทั่วไป อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.เขตยานนาวา -


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบุคคล , พนักงานคลังสินค้า , IT Support อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ , พนักงานขาย , ทั่วไป อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปัตตานี
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี การขาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT support , ช่างคอมพิวเตอร์ , นักวิชาการ อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสองแคว อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนเมื่ยงวิทยาศิลป์-ภาษา


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : teller อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญชุรี การตลาด


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , พนักงานขาย , ประชาสัมพันธ์, ประสานงาน​ อัพเดท 1 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศรียาภัย ศิลป์-ภาษา


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บุคคล อัพเดท 1 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - บางกะปิ พณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด อัพเดท 1 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ด่านขุนทดวิทย์-คณิต


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 1 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มาหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารวิทย์-คณิต


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ , ทีปรึกษาหม้อไอน้ำ , ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมต้นกำลัง อัพเดท 1 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี ราชภัฎฉะเชิงเทรา การผลิต
ปวส.ไทยเยรมันขอนแก่นชางกล


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15672    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2015 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30