BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 307,705 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเภสัชกร , พนักงานผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยทันตแพทย์ อัพเดท 21 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : ชัยภูมิ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามวิทย์-คณิต


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ , พนักงานฝ่ายบุลคล , พนักงานขาย อัพเดท 21 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนอู่ทอง สามัญ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอู่ทองสามัญ


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แม่บ้าน , กรุ๊ปอาหาร , ล้างชาม อัพเดท 21 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ตาก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สายศิลป์ทั่วไป
ปริญญาตรีวิทยาลัยนิร์ทเทิร์เอเซียรัฐศาสตร์


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 21 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม -
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 21 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2557 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี 12 12
ต่ำกว่ามัธยม1212


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขายหรือบริการ อัพเดท 21 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม ห้วยกระเจา -


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 21 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 17 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม มัธยมวัดบึงทองหลาง


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอนุบาล , งานขาย , ธุรการ อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวส. วิทยาลัยชุมชนตาก การศึกษาปฐมวัย


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุระการ อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ
ต่ำกว่ามัธยมบุญญารักษ์วรานุสรณ์


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม วิทย์-คณิต


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , ตรวจสอบคุณภาพสินค้า , พนักงานในห้องเลป อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประมง


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , ตรวจสอบคุณภาพสินค้า , พนักงานในห้องเลป อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประมง


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ศิลป์-จีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชวิทย์-คณิต


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายโทรศัพท์ อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาศาสตร์บัณฑิต ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนารีวิทยาวิทย์-คณิต


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานขายสินค้า , พนักงานควบคุมสินค้า อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนครบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนครบุรี


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเขียน , นักข่าว , คอลัมนิสต์ อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมประชานิเวศน์วิทย์-คณิต


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานฝ่ายบุคคล , พนักงานธุรการ อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คอมพิวเตอร์
ปวส.เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจท่าพระ คอมพิวเตอร์


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ งานขาย อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหนองสอพิทยาคม วิทย์-คณิต


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด , พนักงานธุรการ อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวใหญ่วิทย์-คณิต


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า , เอกสาร อัพเดท 20 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรีนคร ไทย


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15386    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2014 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-552-6718 | Fax : 02-552-6719 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30