BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 318,745 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : KevinGof , KevinGof , KevinGof อัพเดท 19 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี KevinGof KevinGof
ต่ำกว่ามัธยมKevinGofKevinGof


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ETL Developer , BI Developer อัพเดท 19 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ , พนักงานธุรการ , พนักงานจองตั๋ว อัพเดท 19 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏราชนครินทร์ ภาษาจีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพนัสพิทยาคารศิลป์ทั่วไป


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ManuelRouch , ManuelRouch , ManuelRouch อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาโท ManuelRouch ManuelRouch
ปริญญาโทManuelRouchManuelRouch


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เงินเดือน payroll , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิทยานุกูลนารีสังคมศึกษา


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RodneyRap , RodneyRap , RodneyRap อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : สตูล
ปวส. RodneyRap RodneyRap
ปริญญาเอกRodneyRapRodneyRap


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Wesleyeroto , Wesleyeroto , Wesleyeroto อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี Wesleyeroto Wesleyeroto
ปริญญาเอกWesleyerotoWesleyeroto


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Allanked , Allanked , Allanked อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 20 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Allanked Allanked
ปวส.AllankedAllanked


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้ตัดการฝ่ายบุคคล อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การจัดการ
ปวส.โรงเรียนดรุณพิทยาพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DavidStele , DavidStele , DavidStele อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาเอก DavidStele DavidStele
ต่ำกว่ามัธยมDavidSteleDavidStele


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การจัดการโลจิสติกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมสายวิทย์-คณิต


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานดูแลfanpage facebook อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วารสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีอังกฤษ-ฝรั่งเศส


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : HarryDof , HarryDof , HarryDof อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี HarryDof HarryDof
ปวส.HarryDofHarryDof


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานห้องยา , ผู้ช่วยห้องX-ray อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาศาตร์สุขภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทย์-คณิต


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเครื่อง , เครื่องกล , ควบคุมคุณภาพต่างๆ อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เครื่องกล
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเครื่องกล


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , นักร้อง , นักแต่งเพลง อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนร์การศึกษานอกระบบ


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ช่างโยธา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ช่างเครื่องมือกลและบำรุงรักษา


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : kiinoman , kiinoman , kiinoman อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : สระแก้ว
ปวส. kiinoman kiinoman
ปวส.kiinomankiinoman


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : LazaroBal , LazaroBal , LazaroBal อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. LazaroBal LazaroBal
ปริญญาเอกLazaroBalLazaroBal


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15938    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2017 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30