BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
ข่าวน่าสนใจ ความรัก ความสวยความงาม ท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 317,242 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสมียนทนาย , บังคับคดี , ขายประกันภัยรถยนต์ อัพเดท 14 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครนายกเลขานุการ


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน อัพเดท 14 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ , ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล , บัญชี/การเงิน/การธนาคาร อัพเดท 14 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ปวช.โรงเรียยนช่างฝีมือปัญจวิทยาช่างยนต์


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย/พนักงานประจำ , ประสานงาน/ต้อนรับ , แคชเชียร์/รับจ่ายเงิน อัพเดท 13 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร คุรุประชาสรรค์ วิทย์-คณิต


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ , พนักงานจัดการทั่วไป อัพเดท 13 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์วิทย์ - คณิต


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟฟิค อัพเดท 13 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานเร่งรัดหนี้สิน อัพเดท 13 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สวนสุนันทาวิทยาลัย การท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ฝรั่งเศส


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : data analyst,business analyst , business Intelligence development อัพเดท 13 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Samrat Ashok Technological Institute Computer Science


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักจุลชีววิทยา , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ อัพเดท 12 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Translator , Interpreter , Tour Operator อัพเดท 12 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 0 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี Okinawa University Okinawa
ปริญญาตรีUniversity of TsukubaIbaraki


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี / การเงิน อัพเดท 12 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเงินและการธนาคาร


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล อัพเดท 12 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระบบสารสนเทศ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรังคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Account Payable , Account Receivable , Finance อัพเดท 12 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท South Asia University - GEMS B School India
ปริญญาตรีSouth Asia University - GEMS B SchoolIndia


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานการเงิน , ธุรการบัญชี อัพเดท 12 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบัญชี
ปวส.โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจการบัญชี


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 11 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การตลาด


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ปรสานงานต่างๆ อัพเดท 11 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น การตลาด


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 11 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี วิศกรรมโยธา


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Web Content , IT , ธุรการประสานงาน อัพเดท 11 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมธานีนันทมุนีบำรุงวิทย์-คณิต


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Area Sales อัพเดท 11 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด อัพเดท 11 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี city university of seattle business management


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 15863    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2016 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-573-5391 | Fax : 02-573-5392 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30