BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,368 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนงานดูแลงานภูมิทัศน์ , จัดเตรียมสินค้า , ขับรถส่งสินค้า อัพเดท 1 ส.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีภูมิทัศน์


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ต่างๆ อัพเดท 20 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชฎัฏรำไพพรรณี เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังไพรวิทยาคม


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการประมง , นักวิจัยและพัฒนา , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 17 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางบัวทองวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Supervisor , พนักงานขาย อัพเดท 16 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร. สุรวิทยาคาร


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่พืชสวน , เจ้าหน้าที่ควบคุบคุณภาพ , งานทะเบียนปุ๋ย-เคมีภัณฑ์ อัพเดท 13 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พืชศาสตร์-พืชสวน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน พรตพิทยพยัตคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิชาการเกษตร อัพเดท 13 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิยเขตบางพระ เทคโนโลยีการผลิตพืช


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์-จุลชีววิทยา , QC อัพเดท 8 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพาะเลี้ยงสัตว์น้า


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , บริการทั่วไป , แคชเชียร์ทั่วไป อัพเดท 28 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สิงหบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน. -


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน Barista อัพเดท 15 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสรรพวิทยาคมวิทย์-คณิต


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 12 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบ้านโสกนาก -


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเริมไร่อ้อย อัพเดท 2 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทพศิรินทร์ ขอนแก่นวิท-คณิต


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสิ่งแวดล้อม อัพเดท 29 เม.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาริชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์วิทย์-คณิต


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง , การเกษตร อัพเดท 25 เม.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เครื่องจักรกลเกษตร


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ห้องแล็บ อัพเดท 25 เม.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ประชามงคล สามัณ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายประชามงคลสามัณ


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไปตามแต่บริษัทจะจัดหน้าที้ให้ค่ะ อัพเดท 23 เม.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ราชดำริ


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บัญชี , พนักงานตรวจสอบสินค้า , พนักงานคีย์ข้อมูลระบบ อัพเดท 4 เม.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัตวศาสตร์
ปวช.โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประมง อัพเดท 6 มี.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประมง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประมง


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ส่งเสริมเกษตร ส่งเสริมการขาย , ฝ่ายควบคุมคุณภาพ อัพเดท 22 ก.พ. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การผลิตสัตว์


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 7 ก.พ. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.กวางโจนศึกษาวิทย์-คณิต


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 5 ก.พ. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30