BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,314 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 2 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : มหาสารคาม
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยืมหาสารคาม เกษตรศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยืมหาสารคามเกษตรศาสตร์


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ , เซลล์ขายสินค้า , นักวิชาการ อัพเดท 29 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามสัตวศาสตร์


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 29 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา พิษณุโลก สัตวศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่สัตวศาสตร์


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลสัตว์ , นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการ , งานด้านการจัดการดูแลสัตว์ อัพเดท 26 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 25 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรสาคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร วัดพรหมประสิท สังคม


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกษตร , กรมอุทยานพันธุ์พืช , ตรวจคนเข้าเมือง อัพเดท 24 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกโรงเรียน-


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 18 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาริชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรัยนสามัคคีวิทยาคมวิทย์-คณิต


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , เจ้าหน้าที่ทดลอง , พนักงานบริการ อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสันป่าตองวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร , อาจารย์/ครู , ผู้ช่วยนักวิจัย อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาทรัพยากรชนบท
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , นักวิชากการปฏิบัติการ , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชไร่


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 15 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวศาสตร์


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการเกษตร , นักวิจัยและพัฒนา อัพเดท 15 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปฐพีวิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศรัทธาสมุทร-


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเกษตร อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เกษตรศาสตร์


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบุคคล , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 14 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปลายมาศวิทย์-คณิต


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการประมง , พนักงานบัญชี อัพเดท 9 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกุยบุรีวิทยา


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการเกษตร , พนักงานธนาคาร(สินเชื่อ) , พนักงานธนาคาร อัพเดท 3 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเศรษฐศาสตร์การเกษตร


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Landscape suppervisor อัพเดท 3 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกษตรศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ชินีมุกดาหารเทคโนโลยีสารสนเทศ


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 3 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เกษตรศาสตร์


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ผู้ช่วยสัตวแพทย์ , ผู้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ อัพเดท 1 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตากพิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 316    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30