BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,314 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ , พนักงานคลังสินค้า , ขับรถผู้บริหาร อัพเดท 2 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ระยอง
ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เกษตรศาสตร์


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการเกษตร อัพเดท 1 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรป่าไม้
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนพืชสวน


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ , ตรวจคุณภาพสัตว์น้ำ , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 30 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมวิทย/คณิต


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงาน , จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่เครื่องมือเกษตร อัพเดท 29 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์วิทย์-คณิต


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เครื่องมือเกษตร , พนักงงานขาย , ประสานงาน อัพเดท 28 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทวีธาภิเศกวิทย์-คณิต


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 27 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2562 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาเอก 12 12
ปวส.1212


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดของ , พนักงานอบขนม , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 26 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปากช่องพิทยาคม


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี , พนักงานขาย , ธุรการ อัพเดท 17 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครพนม
ปวส. มหาวิทยาลัยนครพนม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปวช.มหาวิทยาลัยนครพนมเกษตรศาสตร์


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 12 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวแพทย์ , สัตวแพทย์คุมฟาร์ม อัพเดท 9 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีภูเก็ต


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , ผู้จัดการฟาร์ม , พนักงานฝ่ายขาย อัพเดท 8 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาวิทย์-คณิต


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อัพเดท 4 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี พืชศาสตร์-พืชสวน
ปวส.


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ อัพเดท 1 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เกษตร อัพเดท 28 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏพระนคร เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีราชภัฏพระนครเกษตรศาสตร์


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ อัพเดท 27 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด พืชศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดพืชศาสตร์


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ผู้ช่วยผู้จัดการ , Sale อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เกษตรศาสตร์​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. สาหร่ายวิทยาคมวิทย์-คณิต


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าบ่อเลี้ยง , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , ประสานงาน/ธุรการ อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เกษตร,เจ้าหน้าที่ส่งเสริม , งานผู้บริการ , ธุรการ อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน (สาขาไม้ผล)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทศบาล 1 กิติขจร วิทย์ - คณิต


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกงานฟาร์ม , ผู้ช่วยกุ๊ก , พนักงานทั่วไป อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , อื่นๆ อัพเดท 7 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : ราชบุรี
ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชยุรี พิชศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชยุรีพืชศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 316    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30