BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,368 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดของ , พนักงานอบขนม , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 26 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปากช่องพิทยาคม


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี , พนักงานขาย , ธุรการ อัพเดท 17 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครพนม
ปวส. มหาวิทยาลัยนครพนม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปวช.มหาวิทยาลัยนครพนมเกษตรศาสตร์


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 12 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวแพทย์ , สัตวแพทย์คุมฟาร์ม อัพเดท 9 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีภูเก็ต


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , ผู้จัดการฟาร์ม , พนักงานฝ่ายขาย อัพเดท 8 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาวิทย์-คณิต


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อัพเดท 4 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี พืชศาสตร์-พืชสวน
ปวส.


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ อัพเดท 1 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เกษตร อัพเดท 28 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏพระนคร เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีราชภัฏพระนครเกษตรศาสตร์


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ อัพเดท 27 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด พืชศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดพืชศาสตร์


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ผู้ช่วยผู้จัดการ , Sale อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เกษตรศาสตร์​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. สาหร่ายวิทยาคมวิทย์-คณิต


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าบ่อเลี้ยง , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , ประสานงาน/ธุรการ อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เกษตร,เจ้าหน้าที่ส่งเสริม , งานผู้บริการ , ธุรการ อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน (สาขาไม้ผล)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทศบาล 1 กิติขจร วิทย์ - คณิต


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกงานฟาร์ม , ผู้ช่วยกุ๊ก , พนักงานทั่วไป อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , อื่นๆ อัพเดท 7 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : ราชบุรี
ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชยุรี พิชศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชยุรีพืชศาสตร์


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QA,QC) , ธุรการ อัพเดท 6 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 5 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2562 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท 12 12
ปริญญาโท1212


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , ธุรการคีย์ข้อมูล , นักวิชาการเกษตร อัพเดท 4 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พืชไร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแหลมสิงห์วิทยาคมวิทย์-คณิต


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมการขาย , ตัวแทนขาย อัพเดท 1 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตร


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกษตร , นักวิชาการเกษตร , นักส่งเสริมวิชาการเกษตร อัพเดท 26 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดงตาลวิทยาวิทย์-คณิต


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบข้อมูล , ธุรการ , เอกสาร อัพเดท 21 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30