BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,314 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล,Qcอาหาร,นักวิทยาศาสตร์ , ผู้ช่วยห้องแลป,ครูวิทยาศาสตร์ , ธุรการ,ประสานงาน อัพเดท 18 ต.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี ศิลปากร สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีวิทย์-คณิต


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : fdhdfhgfdg อัพเดท 4 ก.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผนการผลิต , นักวิทยาศาสตร์ , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 4 ก.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Barangam , Barangam , Barangam อัพเดท 14 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : 1 อายุ : 12 จังหวัด :
ปริญญาเอก Barangam Barangam
ปริญญาเอกBarangamBarangam


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 8 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวบาล


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝึกหัด​ , ผู้จัดการฟาร์ม​ฝึกหัด , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 8 ก.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ วิทยาเขต​หาดใหญ่​ พัฒนาการ​เกษตร​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​วังวิเศษ​ จ.ตรัง-


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ได้หมด อัพเดท 16 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การเกษตร , เจ้าหน้าที่ส่งเสริม , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 5 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีการผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย-


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ปฎิบัติการ , ภูมิทัศน์ อัพเดท 24 พ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี แใโจ้ เทคโนโลยีภูมิทัศน์


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ , ขับรถ4 =6=18=22ล้อ อัพเดท 27 เม.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศนจังหวัดเพชรบูรณ์


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , นักวิจัย , ธุรการ อัพเดท 24 เม.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรเขตร้อน


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 26 มี.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Area Supervisor , SALE อัพเดท 4 มี.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เกษตรศาสตร์


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการแผนกขายอาหารสัตว์เลี้ยง อัพเดท 25 ก.พ. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัตวศาสตร์


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายผลิต อัพเดท 19 ม.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี สัตวศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีเกษตรศาสตร์


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าสัตวบาล , สัตวบาลส่งเสริม , สัตวบาลประจำฟาร์ม อัพเดท 3 ม.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมศิลป์-ทัวไป


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลคุมฟาร์ม , ผู้จัดการฟาร์ม อัพเดท 29 พ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี สัตวศาตร์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีเกษตร


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานส่งเสริมการขาย อัพเดท 10 พ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาการเกษตร
ปวช.โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยาการคอมพิวเตอร์


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักคลังสินค้า , ช่างเชื่อมโลหะ อัพเดท 24 ต.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.พรตพิทยพยัต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.พรตพิทยพยัต


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 1 , 1 , 1 อัพเดท 17 ต.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , กฎหมาย , กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 2 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย 1 1
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย11


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 316    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30