BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,378 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Painting inspector , Painting inspector อัพเดท 10 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Mumbai university Chemistry


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จป.วิชาชีพ อัพเดท 8 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี สงขลานครินทร์ อาชีวินามัยและความปลอดภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายห้วยยอดวิทย์-คณิต


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Anthonynum , Anthonynum , Anthonynum อัพเดท 8 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : นราธิวาส
ปวส. Anthonynum Anthonynum
ปริญญาเอกAnthonynumAnthonynum


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : janellebx11 , harriettxu3 , marvinqr18 อัพเดท 8 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , การขาย การตลาด , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : ตาก
ปริญญาโท marjorielw16 serenasa11
ปริญญาเอกmarlenett69trinavp4


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 7 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2562 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี 12 12
ปวช.1212


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JosephAlado , JosephAlado , JosephAlado อัพเดท 7 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 12 จังหวัด : เพชรบุรี
ปวช. JosephAlado JosephAlado
ปริญญาโทJosephAladoJosephAlado


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : legodobo , legodobo , legodobo อัพเดท 6 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , แพทย์ พยาบาล เภสัช , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 4 จังหวัด : หนองคาย
ต่ำกว่ามัธยม legodobo legodobo
ปวส.legodobolegodobo


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , เทคนิคัล เซอร์วิส อัพเดท 5 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย วัสดุศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการวิทย์ คณิต


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจุลชีววิทยา อัพเดท 31 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลกันยานุกูลวิทย์-คณิต


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 31 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2562 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาเอก 12 12
ต่ำกว่ามัธยม1212


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ivana2 , luisaod69 , jewellkp16 อัพเดท 31 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 20 จังหวัด : ระยอง
ต่ำกว่ามัธยม angelicabi18 beckycy69
ปวช.sergiowk2maeba3


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lbkoaad , Ycworqo , Xrpzjyd อัพเดท 30 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาเอก Vtndwme Qvqopft
ปริญญาโทSnicedfArtdryl


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dlgaykx , Hiumnqn , Ugvvuho อัพเดท 30 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาเอก Kgocinl Cqvblat
ปริญญาโทRpwrsrbKqkhdwf


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์เคมี อัพเดท 29 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เคมี


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : zopgans , zopgans , zopgans อัพเดท 29 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : เชียงราย
ปวช. zopgans zopgans
ปริญญาเอกzopganszopgans


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : montre , montre , montre อัพเดท 28 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , แพทย์ พยาบาล เภสัช , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปวส. montre montre
ปริญญาเอกmontremontre


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : elizatn60 , leonajm18 , bettywt2 อัพเดท 27 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 47 จังหวัด : หนองคาย
ปวช. eloisezo2 kristinajx11
ปริญญาโทrhondapm60elisafe4


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Kennethswige , Kennethswige , Kennethswige อัพเดท 27 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 20 จังหวัด : ราชบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Kennethswige Kennethswige
ปวส.KennethswigeKennethswige


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : allisonjv4 , cherylco1 , teresawn16 อัพเดท 26 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาเอก eveoq1 aliceua1
ปวส.estelaen3calvinwz3


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , นักวิทยาศาสตร์ , QCLAB อัพเดท 25 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 369    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30