BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 30,646 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดชื่อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. สหะพาณิชย์บริหารธุละกิจ การตลาด
ปวส.สหะพาณิชย์การตลาด


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานขาย การตลาด อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ การเลขานุการ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่การเลขานุการ


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา การตลาด
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีการบัญชี


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การตลาด
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยาการตลาด


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขายและการบริการ อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : พะเยา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา การตลาด
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพะเยาการตลาด


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการงานทุ่วไป ประสานงาน ในออฟฟิศ อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ การตลาด


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , เจ้าหน้าที่การตลาด อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การตลาด
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรการตลาด


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต บริหารธุรกิจ


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ข่นส่ง , พนักงานขาย อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : พิษณุโลก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย พิษณุโลกพิทยาคม ศิล-ภาษา


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , ธุรการ , คลังสิ้นค้า อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองถ่มวิทยาวิทย์-คณิต


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า ไทวัสดุ สาขาบุรีรัมย์ อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : บุรีรัมย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามัญศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกสามัญศึกษา


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , พนักงานขาย อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร่องคำวิทย์-คณิต


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่รับประกันภัย , เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การตลาด
ปวส.กิิิตติบริหารธุรกิจการตลาด


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานขาย อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : อุดรธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร บ้านสงเปลือย สามัญ


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pc , พนักงานขาย อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : อุดรธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร บ้านสงเปลือย


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ฝ่ายขาย , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 3 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การจัดการทั่วไป


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 3 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน การตลาด


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด , เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด อัพเดท 2 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การตลาด
ปวช.พาณิชยการสาธุประดิษฐ์คอมพิวเตอร์


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานแคชเชียร์ อัพเดท 2 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : ปัตตานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนยุวอิสลาม


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานขาย , แคชเชียร์ อัพเดท 2 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กำแพงเพชร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย นครไตรตรึงษ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 1533    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30