BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 30,643 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลล์​ อัพเดท 24 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ การจัดการธุรกิจค้าปลีก


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale อัพเดท 24 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QCQA , ธุระการ , เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่ได้เป็นพนักงานบริษัท อัพเดท 24 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. วิทยาลัยสารัดช่างน่าน การตลาด


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pc Supervior , Merchandiser Supervior , Cvs Supervior อัพเดท 24 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ การปกครอง


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการสาขา , บริการลูกค้า , Call Center อัพเดท 23 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การตลาด


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายการตลาด อัพเดท 23 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริหารธุรกิจ


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , การประสานงาน อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมา การตลาด


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายต่างจังหวัด อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส.


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ sme , RM SME อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี การจัดการองค์กร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยการตลาด


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประสานงาน , คีย์ข้อมูล อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายผักไหมวิทยานุกูลวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Rodneyted , Rodneyted , Rodneyted อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี Rodneyted Rodneyted
ปริญญาโทRodneytedRodneyted


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ได้ทุกงานต้องการหางาน อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย วิมุตยารามพิทยากร อังกฤษ


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้แทนยา , Sale อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท รามคำแหง การตลาด
ปริญญาตรีหอการค้ามนุษยศาสตร์


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม)


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย , ส่งของ , ขับรถ อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี ราชภัฎสวนดุสิต การตลาด


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลส์ อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวส. วิทยาลัย เทคนิคนครราชสีมา อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.ร เมรี่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โลจิสติกส์ , คลังสินค้า , ธุรการ อัพเดท 20 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยธนบุรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจการตลาด


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : BonsayAbums , BonsayAbums , BonsayAbums อัพเดท 20 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 11 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปวช. BonsayAbums BonsayAbums
ปริญญาตรีBonsayAbumsBonsayAbums


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด อัพเดท 18 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คลังสินค้า , การเงิน อัพเดท 18 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายไพศาลีพิทยา_


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 1533    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30