BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 30,427 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : leolagu16 , corrinecg11 , evangelinasv11 อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี britneyla1 alisaqm11
ปริญญาเอกwaderg2elainejf3


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานบริการ , Cashier อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน. เขตลาดพร้าว พื้นฐานม.ปลาย
ปวช.วิทยาลัยอุดมศึกษาพณิชยาการการขาย


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามศิลป์-สังคม


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale execrutive , tele sale อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การตลาด
ปวช.พณิชยการ สุโขทัยการขาย


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่การตลาด อัพเดท 30 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันตังพิทยากรคณิต-อังกฤษ


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแผนกงานจัดซื้อ , พนักงานบัญชีคลังสินค้า อัพเดท 29 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น การตลาด
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นการโรงแรมและการท่องเที่ยว


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าคลังสินค้า , วิเคราะการตลาด อัพเดท 29 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การตลาด
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆการตลาด


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ/การขาย อัพเดท 29 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวัดอุดม รังสี(ป.ปิติวรรณอุปถัมภ์)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดอุดม รังสี(ป.ปิติวรรณอุปถัมภ์)


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า , จัดเรียง/จัดซื้อ , ส่งสินค้า อัพเดท 29 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ศิลป์คำนวณ


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด อัพเดท 28 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา อนามัยชุมชน


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้แทนขาย อัพเดท 28 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพณิชยการ


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ernestpat , Ernestpat , Ernestpat อัพเดท 28 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : ยโสธร
ต่ำกว่ามัธยม Ernestpat Ernestpat
ปวส.ErnestpatErnestpat


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Call center อัพเดท 27 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย นนทรีวิทยา ศิลป์ทั่วไป


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ประชาสัมพันธ์ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 27 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : หนองคาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโรซารีโอวิทยา


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Nakeshakic , Nakeshakic , Nakeshakic อัพเดท 27 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 12 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี Nakeshakic Nakeshakic
ปวช.NakeshakicNakeshakic


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายและบริการ , พนักงานฝ่ายบุคคล , พนักงานประชาสัมพันธ์ุและการตลาด อัพเดท 27 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยตาปี การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ศิลป์คำนวน


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Interfacejal , Interfacejda , Interfacewjn อัพเดท 25 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี Interfacemtz Interfacelox
ปริญญาตรีInterfacehjsInterfacejoa


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dianelex , Dianelex , Dianelex อัพเดท 24 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 41 จังหวัด : ลำพูน
ต่ำกว่ามัธยม Dianelex Dianelex
ปริญญาตรีDianelexDianelex


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าที่การเงิน , พนักงานบัญชี อัพเดท 24 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชฏัภกำแพงเพชร การตลาด


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ninelponina , ninelponina , ninelponina อัพเดท 24 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 5 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี ninelponina ninelponina
ปวช.ninelponinaninelponina


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1522    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30