BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 31,078 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 25 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การตลาด
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคยโสธรการตลาด


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายประจำห้าง , PCเชีย สินค้าประจำห้าง อัพเดท 25 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ พาณิชยาการ


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Supply Chain Officer อัพเดท 25 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Nottingham Logistics and Supply Chain Management
ปริญญาตรีChulalongkorn UniversityEnvironmental Science


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : General manager , Marketing manager , Sale manager อัพเดท 25 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การตลาด


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ / ขาย อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 18 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองหนองใหญ่


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : digital Marketer , Public Relations , Event Marketing อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ การตลาด


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานร้านกาแฟ อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น การตลาด
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นการตลาด


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่วไป , ธุรการประสานงานทั่วไป อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บริหารธุรกิจ(การตลาด)
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจการขายและการตลาด


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำร้าน อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : เลย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศิริวิภา


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บรืหารพื้นที่เช่า , บัญชี-การเงิน , ธุรการการขาย อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทบาลัยรามคำแหง การตลาด
ปวส.โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจการตลาด


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานการขาย อัพเดท 23 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี การตลาด


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด อัพเดท 22 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การตลาด
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ บางนาการตลาด


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 22 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนลียีราชมงคล เชียงใหม่ บริหาร-การตลาด
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่บริหาร-การตลาด


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการหลังการขาย อสังหาริมทรัพย์ อัพเดท 22 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ การตลาด


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ , พนักงานขาย อัพเดท 22 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ระยอง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกระบบ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกระบบ


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด/การขาย อัพเดท 21 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร การตลาด


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม อัพเดท 20 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายปิยะมหาราชาลัยอังกฤษ-ญี่ปุ่น


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Planogram , Merchandise , Marketing อัพเดท 19 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การตลาด
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจการตลาด


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing Officer , Store and Purchase Team , Supply chain อัพเดท 19 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Burapha University International College Marketing


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : men's fashion stylish , fashion merchandiser , men's fashion content creative อัพเดท 18 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1554    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap