BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,214 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JosephGuece , JosephGuece , JosephGuece อัพเดท 14 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : ตราด
ปริญญาตรี JosephGuece JosephGuece
ปวส.JosephGueceJosephGuece


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แนะนำลูกค้า และติดตามผล , พนักงานบัญชี อัพเดท 14 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เศรษฐศาสตร์และการลงทุน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยศิลป์คำนวณ


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , พนักงานธุการ , Call center อัพเดท 12 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขุนยวมวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , พนักงานบัญชี อัพเดท 12 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เศรษฐศาสตร์


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links_A["C:_xrum_source_dataurls_only_stanokpo_vfd_drives_deltadrives.txt",1,N] , #file_links_A["C:_xrum_source_dataurls_only_stanokpo_vfd_drives_deltadrives.txt",1,N] , #file_links_A["C:_xrum_source_dataurls_only_stanokpo_vfd_drives_deltadrives.txt",1,N] อัพเดท 10 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาโท #file_links_A["C:_xrum_source_dataurls_only_stanokpo_vfd_drives_deltadrives.txt",1,N] #file_links_A["C:_xrum_source_dataurls_only_stanokpo_vfd_drives_deltadrives.txt",1,N]
ต่ำกว่ามัธยม#file_links_A["C:_xrum_source_dataurls_only_stanokpo_vfd_drives_deltadrives.txt",1,N]#file_links_A["C:_xrum_source_dataurls_only_stanokpo_vfd_drives_deltadrives.txt",1,N]


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AlexevichThype , AlexevichThype , AlexevichThype อัพเดท 4 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปวส. AlexevichThype AlexevichThype
ปวส.AlexevichThypeAlexevichThype


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : XyampiZdecSew , XyampiZdecSew , XyampiZdecSew อัพเดท 3 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : มหาสารคาม
ปวช. XyampiZdecSew XyampiZdecSew
ปริญญาเอกXyampiZdecSewXyampiZdecSew


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RobertpaIdo , RobertpaIdo , RobertpaIdo อัพเดท 2 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาเอก RobertpaIdo RobertpaIdo
ปริญญาโทRobertpaIdoRobertpaIdo


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] อัพเดท 27 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : นครพนม
ปวช. #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
ปวส.#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] อัพเดท 26 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปวช. #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]
ต่ำกว่ามัธยม#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RDY RNINGS ON THE INTERNT from $9191 per wek: http://jwbdkeqvr.zoomco.biz/03f , How to mke $10,000 er d FAS: http://iah.workvillage.net/3528fe , w to Ern itcoins 0.5 BC Fast and s 2020: http://ihveyl.4663.org/e486b38 อัพเดท 17 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 5 จังหวัด : ยะลา
ปวส. RE: M succss stor. w I make $10000 er mnth thrugh assive Income: http://abhbrw.healthygenez.club/e628299a Invest $ 5,000 in Bitcoin mining on and get $ 70,000 ssiv incm r month: http://ieqftojw.nccprojects.org/208d732
ปวช.Fast and Big mny n th Intrnet from $9723 er week: http://bavtcjkdx.collegefootball-live.com/1f072f8eaInvst $ 2723 and get $ 9695 vry month: http://fzltoiqjx.kadoshfoods.com/b25e3e6


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Trade Marketing , Key Account Management , FMCG (brand) อัพเดท 15 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Kasetsart University Entrepreneurial Economics


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฺีBusiness Analyst , Sales Analyst , Sales Support อัพเดท 13 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การเงิน อัพเดท 13 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การเงิน budget , ประชาสัมพันธ์ , บริหารทั่วไป อัพเดท 11 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เศรษฐศาสตร์/ธุรกิจเกษตร


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] อัพเดท 11 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบริการทั่วไป บริกร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 48 จังหวัด : พิจิตร
ปวช. #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
ต่ำกว่ามัธยม#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักการตลาด , ล่ามภาษามาเลย ภาษาอินโดนีเซีย , เจ้าหน้าที่ประจำประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย อัพเดท 9 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ วิชาโทภาษามาเลย์-อินโดนีเซีย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายAttarkiah Islamiah Institute


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด อัพเดท 29 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิตจุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] อัพเดท 25 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , บุคคล ฝึกอบรม , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : นครนายก
ปวส. #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
ปริญญาตรี#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : fdleczSaptofs , DerBatSaptofs , nidaSaptofs อัพเดท 24 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , เลขานุการ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปวส. AnatolichSaptofs vfhbfySaptofs
ปวช.sheshaSaptofsvfrcbvbfySaptofs


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 161    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30