BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,167 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชีและการเงิน , Marketing , จัดซื้อ อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทั้งหมด อัพเดท 26 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เศรษฐศาสตร์/ธุรกิจเกษตร


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , วิเคาระห์ , วางแผน อัพเดท 24 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ศิลป์-คำนวน


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 17 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์เกษตร


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่พิจารณาอัตราเบี้ยประกัน อัพเดท 10 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย คณะเศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตสาขา ศิลป์ คำนวณ


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Milllycle , Milllycle , Milllycle อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 4 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาเอก Milllycle Milllycle
ปริญญาเอกMilllycleMilllycle


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ บริหารเศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีศิลป์-คำนวณ


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่การตลาด อัพเดท 7 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณิตศาสตร์ประยุกต์


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ที่ปรึกษาการเงิน/การลงทุน , เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง อัพเดท 5 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เศรษฐกิจอาเซียน


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller Bank อัพเดท 29 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์ เกษตรทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดลล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมวิทย์-คณิต


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , เจ้าหน้าที่ธนาคาร อัพเดท 27 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพร้าววิทยาคมวิทย์-คณิต


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเงิน , พนักงานบัญชี อัพเดท 25 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝึกหัด , ที่ปรึกษาการเงิน อัพเดท 24 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น -


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , ตรวจสอบ , บริการ อัพเดท 24 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มาหลัยทักษิณ เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสภาราชีนี2ศิลป์คำนวณ


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการสินไหมรถยนต์ อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐสาตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทย์ คณิต


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jorgetax , Jorgetax , Jorgetax อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : ตรัง
ต่ำกว่ามัธยม Jorgetax Jorgetax
ปวช.JorgetaxJorgetax


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Underwriting อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.นเรศวร เศรษฐศาสตร์


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Josephkib , Josephkib , Josephkib อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 23 จังหวัด : นครพนม
ปวส. Josephkib Josephkib
ปริญญาโทJosephkibJosephkib


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเศรษฐศาสตร์


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : totalshredher , totalshredher , totalshredher อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม totalshredher totalshredher
ปวช.totalshredhertotalshredher


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 159    ต่อไป >>>
ข่าว , ข่าวดารา , ดวง , ผู้หญิง , ความรัก , ไลฟ์สไตล์ , ข้อคิด , หวย , ท่องเที่ยว , โรงแรม , มือถือ
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30