BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,012 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 4 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอมตวิทยาวิทย์-คณิต


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale&marketing อัพเดท 4 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบดินทรเดชา 2คณิต-อังกฤษ


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์การลงทุน , นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อัพเดท 30 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเคมี


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ฝ่ายบุคคล , การเงิน อัพเดท 29 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมคณิตศาสตร์-อังกฤษ


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ikobgeo , Brtepxn , Ttgwqfg อัพเดท 27 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Xeuzhsa Tttzalc
ปริญญาตรีPdjdxppEjpsehv


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Management Trainee , Consultant อัพเดท 27 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , พนักงานธุรการ , ฝ่ายบุคคล อัพเดท 21 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : statistics , data/insurance , economics อัพเดท 16 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถิติ


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิราชภัฏเลย เศรษฐศาสตร์


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงงานสินเชื่อ , พนักงงานประเมินราคา อัพเดท 5 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์วิทย์-คณิต


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : HR , เจ้าหน้าที่ธนาคารบริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 5 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินท์ปทุมธานีวิทย์-คณิต


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : KdiiqOjflek , KdiiqOjflek อัพเดท 28 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เลขานุการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 11 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาโท KdiiqOjflek KdiiqOjflek
ปริญญาโทKdiiqOjflekKdiiqOjflek


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาธุรการ อัพเดท 27 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มาหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เศรษฐศาสตร์


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดการการค้าระหว่างประเทศ , เจ้าหน้าที่การตลาด อัพเดท 23 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 19 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายผลการค้นหา ผลการค้นเว็บ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวิทย์-คณิต


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 19 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยาเศรษฐศาสตร์


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller (พนักงานสาขา) , เจ้าหน้าที่สินเชื่อ , พนักงานบัญชี อัพเดท 18 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายบุรี เเจ้งประชาคารวิทย์-คณิต


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบภายใน , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 16 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ/ฝ่ายประสานงาน , บัญชี , ฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 13 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Darrellzes , Darrellzes , Darrellzes อัพเดท 6 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 7 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี Darrellzes Darrellzes
ต่ำกว่ามัธยมDarrellzesDarrellzes


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 151    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap