BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,934 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Johnniefrica , Johnniefrica , Johnniefrica อัพเดท 8 ต.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 40 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาโท Johnniefrica Johnniefrica
ต่ำกว่ามัธยมJohnniefricaJohnniefrica


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AzimDrurf , AzimDrurf , AzimDrurf อัพเดท 4 ต.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , จัดซื้อ คลังสินค้า , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาเอก AzimDrurf AzimDrurf
ปริญญาตรีAzimDrurfAzimDrurf


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , เชพอาหารหวาน , บาริต้า อัพเดท 3 ต.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพัฒนานิคมคณิต-อังกฤษ


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Michaelgus , Michaelgus , Michaelgus อัพเดท 1 ต.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. Michaelgus Michaelgus
ปริญญาเอกMichaelgusMichaelgus


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , พนักงานธุรการ/คีย์ข้อมูล , พนักงานครัว/บาริสต้า/เสิร์ฟ อัพเดท 28 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dorothybok , Dorothybok , Dorothybok อัพเดท 27 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เลขานุการ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : ลำพูน
ปวช. Dorothybok Dorothybok
ต่ำกว่ามัธยมDorothybokDorothybok


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Manuelhealf , Manuelhealf , Manuelhealf อัพเดท 26 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : ตราด
ต่ำกว่ามัธยม Manuelhealf Manuelhealf
ปริญญาโทManuelhealfManuelhealf


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : MichaelSax , MichaelSax , MichaelSax อัพเดท 23 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. MichaelSax MichaelSax
ปวช.MichaelSaxMichaelSax


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dennischops , Dennischops , Dennischops อัพเดท 23 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 50 จังหวัด : ตาก
ปวส. - Dennischops
ปริญญาเอก-Dennischops


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : stinbuh , stinbuh , stinbuh อัพเดท 18 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาโท stinbuh stinbuh
ปริญญาโทstinbuhstinbuh


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pumanrudealf , Pumanrudealf , Pumanrudealf อัพเดท 16 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี Pumanrudealf Pumanrudealf
ปวช.PumanrudealfPumanrudealf


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : StevenFap , StevenFap , StevenFap อัพเดท 16 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. StevenFap StevenFap
ปริญญาตรีStevenFapStevenFap


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ernestrerry , Ernestrerry , Ernestrerry อัพเดท 15 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 11 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. Ernestrerry Ernestrerry
ต่ำกว่ามัธยมErnestrerryErnestrerry


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sitesecuritytop , Sitesecuritytop , Sitesecuritytop อัพเดท 13 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 8 จังหวัด : ชัยนาท
ปวส. Sitesecuritytop Sitesecuritytop
ต่ำกว่ามัธยมSitesecuritytopSitesecuritytop


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (Lab) , นักโภชนาการ อัพเดท 11 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม-


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Willisged , Willisged , Willisged อัพเดท 10 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาโท Willisged Willisged
ต่ำกว่ามัธยมWillisgedWillisged


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Katishka28 , Katishka62 , Katishka50 อัพเดท 9 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 5 จังหวัด : ตราด
ปริญญาโท Katishka42 Katishka73
ปวส.Katishka31Katishka59


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกำหนดอาหาร , นักโภชนาการ , นักวิเคราะห์ด้านสุขภาพโภชนาการ อัพเดท 7 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์-คหกรรมศาสร์การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาวิทย์-คณิต


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PatrickCrymn , PatrickCrymn , PatrickCrymn อัพเดท 6 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : ตรัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย PatrickCrymn PatrickCrymn
มัธยมศึกษาต้น-ปลายPatrickCrymnPatrickCrymn


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ksuhaguits , Ksuhaguits , Ksuhaguits อัพเดท 1 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , แพทย์ พยาบาล เภสัช , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : ลพบุรี
ปวช. Ksuhaguits Ksuhaguits
ต่ำกว่ามัธยมKsuhaguitsKsuhaguits


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 347    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30