BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,013 ประวัติ


6901. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production , Quality assurance , ที่ปรึกษาด้านโภชนาการ อัพเดท 7 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนยโสธรพิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


6902. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , นักโภชนาการ อัพเดท 7 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาหารโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์


6903. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนากร , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , นักวิชาการ อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์
ปวช.วิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีอาหารและโภชนาการ


6904. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


6905. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คหกรรมศาสตร์


6906. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , พนักงานผลิตเบเกอรี่ อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อาหารและโภชนาการ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงชลาอาหารและโภชนาการ


6907. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , RD อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครพระนคร อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตรภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามศิลปภาษาฝรั่งเศษ


6908. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC supervisor , QA supervisor , QC LAB อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายห้องสอนศึกษาวิทย์-คณิต


6909. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , QC , R&D อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อุตสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์วิทย์-คณิต


6910. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC. , QA. , เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.แม่ระมาดวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


6911. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขอดูรายการ , ขอดูรายการ , ขอดูรายการ อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สกลนคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่รู้จะกรอกยังไงดี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิท-คณิต


6912. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โภชนาการ , Staff สายการบิน , พนักงานครัวการบิน อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางลี่วิทยาวิทย์-คณิต


6913. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , พนักงานควบคุม , พนักงานประสานงาน อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาหารและดภชนาการ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์อาหารและดภชนาการ


6914. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC/AQ , R&D อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่วิทย์-คณิต


6915. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ , ฝ่ายขาย , บุคคล อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์


6916. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยฝ่ายควบคุมการผลิต , พนักงานควบคุมฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ , ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาหารและโภชนาการ
ปวส.อาชีวภาคกลางเทคนิคราชบุรีอาหารและโภชนาการ


6917. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA. Supervisor , R&D อัพเดท 4 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"วิทย์-คณิต


6918. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : supervisor , R&D , Q.C. อัพเดท 4 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร


6919. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิต , ผู้ประสานงานโครงการ , หัวหน้าแผนก อัพเดท 3 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 50 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
ปวส.วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เทคนิคการเกษตร


6920. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality assurence , Quality control , production อัพเดท 3 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... 351    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30