BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,123 ประวัติ


6901. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , Q.C. , R&D อัพเดท 6 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี-


6902. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน อัพเดท 6 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (วิทยาเขตพระนครใต้) อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญธุรกิจ-คหกรรม


6903. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บุคคล อัพเดท 5 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีการเกษตร
ปวส.ม.ราชมงคลเทคโนโลยีการอาหาร


6904. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยกุ๊ก , ผู้ช่วยผู้จัดการ , การผลิต อัพเดท 5 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คหกรรมศาสตร์ทั่วไป(แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวาปีปทุมวิทย์ - คณิต


6905. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , QA , R&D อัพเดท 5 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


6906. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , qc , ประกันคุณภาพ อัพเดท 5 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนางรองวิทย์-คณิต


6907. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : call center อัพเดท 5 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรง้รียนถาวรานุกูลวิทยาศาสตร์


6908. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , QC , QA อัพเดท 4 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยวิทย์-คณิต


6909. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู / อาจารย์ , ผู้ช่วยกุ๊ก , นักโภชนาการ อัพเดท 3 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชีบงราย คหกรรมศาสตร์
ปวส.สถาบันราชภัฏเชียงรายการอาหาร


6910. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 2 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวส. วิทยาลัยการเกษตรชัยภูมิ
ปวช.วิทยาลัยการเกษตรชัภูมิ


6911. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : supervisor , QA , Qc อัพเดท 1 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนป่าซางวิทยาศสาตร์-คณิตศาสตร์


6912. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายควบคุมการผลิต , QA , RD อัพเดท 31 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.วัดเขมาภิรตารามวิทย-คณิต


6913. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่Q.C. (อาหาร) , เจ้าหน้าที่ R@D(อาหาร) , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(อาหาร) อัพเดท 30 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิมยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาวิทย์ฯ - คณิต


6914. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , พนักงานควบคุมคุณภาพ อัพเดท 30 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมอังกฤษ-สังคม


6915. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC. , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุชีววิทยา อัพเดท 30 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"วิทย์-คณิต


6916. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต , R&D อัพเดท 30 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขามแก่นนครวิทย์-คณิต


6917. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , QC , QA อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


6918. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมวิทย์-คณิต


6919. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC, R&D อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


6920. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Supervisor , Q.A. , Q.C./R&D อัพเดท 29 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบุรีรัมย์พิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... 357    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30