BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,341 ประวัติ


7161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , ควบคุมคุณภาพ , ประกันคุณภาพ อัพเดท 21 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชอาหารและโภชนาการ


7162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัย อัพเดท 21 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี(วิทยาเขตปทุมธานี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปวส.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประมง


7163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหาร , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพอาหาร , ผู้จัดการร้านฝึกหัด อัพเดท 21 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรีอังกฤษ - สังคม


7164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายผลิต , Q.C. อัพเดท 21 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร


7165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมการผลิต , ควบคุมคุณภาพ , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 21 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชีววิทยาประยุกต์(แขนงจุลชีว)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมวิทย์ -คณิต


7166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , QC , ไกด์ อัพเดท 20 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยวิทย์-คณิต


7167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D, QC, QA , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(ด้านอาหาร) , พนักงานสำนักงานทั่วไป อัพเดท 19 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขุนควรวิทยาคมวิทย์ฯ-คณิตฯ


7168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production supervisor , Q.C. / Q.A. , R&D อัพเดท 19 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีนนทบุรีวิทย์-คณิต


7169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกการควบคุมคุณภาพ , หัวหน้าแผนกการผลิต , พัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 18 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านลาดวิทยาวิทย์ - คณิต


7170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SOUS CHEF อัพเดท 18 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 61 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. พณิชยการพระนคร การบัญชี


7171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , QC อัพเดท 18 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวนครราชสีมาธุรกิจอาหารละโภชนาการ


7172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ อัพเดท 17 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โภชนวิทยา


7173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คลังสินค้า , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 17 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดการธุรกิอาหาร
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทคโนโลยีการอาหาร


7174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายควบคุมคุณภาพ , ฝ่ายผลิต , ฝ่าย R&D อัพเดท 17 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


7175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , ผ้ช่วยนักโภชนาการ อัพเดท 16 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ราชมงคลกรุงเทพ อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์วิทย์-คณิตย์


7176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ อัพเดท 16 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โภชนวิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยและพัฒนา , ผลิต , ควบคุมและการประกันคุณภาพ อัพเดท 16 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตร์การอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดัดดรุณีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์


7178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , call center , reception อัพเดท 16 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี การจัดการครัวและภัตตาคาร


7179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ , พนักงานควบคุมคุณภาพ อัพเดท 16 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูเขียววิทย์-คณิต


7180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , เลขานุการ , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 16 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... 368    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30