BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,190 ประวัติ


7161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC. supervisor , Production supervisor , RD อัพเดท 31 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ม. ราชภัฏนครราชสีมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.มะค่าวิทยาวิทย์-คณิต


7162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC, QA, R&D,Production อัพเดท 30 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อุตสาหกรรมเกษตร


7163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 30 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ทรายมูลพิทยาคมวิทย์ - คณิต


7164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ , ตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 30 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยลักษณ์ เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ปากพนังวิทย์-คณิต


7165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการธนาคาร , พนักงานการบริการลูกค้า , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 30 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ อาหารและโภชนาการ
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้อาหารและโภชนาการ


7166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมการผลิต , ควบคุมคุณภาพ , R&D อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


7167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร , ควบคุมคุณภาพอาหาร , วางแผนกระบวนการผลิต อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายดัดดรุณีวิทย์-สาธารณสุข


7168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่าย/แผนกผลิต , เจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต , หัวหน้าแผนก/ส่วนการผลิต อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตร์การอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาวิทย์-คณิต


7169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีทางอาหาร


7170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประมง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตภัณฑ์ประมง


7171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : supervisor อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ พัฒณาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สิงห์บุรีวิทย์-คณิต


7172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC Supervisor , QA Supervisor , เจ้าหน้าที่ห้องปฎิการ อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจ่านกร้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : superviser , QC , QA อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ทุ่งใหญ่) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพัทลุงวิทย์-คณิต


7174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , Supervisor , QC อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหาดใหญ่วิทยาลัยวิทย์-คณิต


7175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหาร , ผู้ช่วยผู้จัดการสปา , เจ้าหน้าที่ในโรงแรม อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชีนงใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนวิทย์-คณิตฯ-คอมฯ


7176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ซุปเปอร์ไวเซอร์ , QA , QC , วิเคราะห์คุณภาพ อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ราชมงคลตะวันออก วข.จันทบุรี วิทย์-อาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.พิมายวิทยาวิทย์-คณิต


7177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , ธุรการ , การเงิน อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์เทคโนโลยีการอาหาร


7178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RD , QC , Marketing (related to food sience) อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เลขานุการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Mahidol University International College Food Science and Technology


7179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : supervisor ควบคุมคุณภาพ , supervisor ควบคุมการผลิต , R&D อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : พังงา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายภูเก็ตวิทยาลัยวิทย์-คณิต


7180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ อัพเดท 11 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีอาหาร
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียนขามแก่นนครวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 353 354 355 356 357 358 359 ... 360    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30