BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,147 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาอาหาร , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ อัพเดท 1 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสิเกาประชาผดุงวิทย์วิทยื-คณิต


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Research and Development อัพเดท 1 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production , Qa,Qc , RD อัพเดท 31 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครวิทย์-คณิต


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบาริสต้า , พนักงานบริการ อัพเดท 30 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคระยอง อาหารและโภชนาการ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคระยองอาหารและโภชนาการ


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , คุณครู อัพเดท 29 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D supervisor อัพเดท 29 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีทางอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสามเสนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Export Sales , Procurement , Supply chain อัพเดท 28 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาโท Monash University ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , QA ร้านอาหาร , QAโรงงานอุตสาหกรรม อัพเดท 26 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชินีบูรณะ (นครปฐม)วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ อัพเดท 25 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.บ้านหันใหญ่ สังคม, งานฝีมือ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , พนักงานต้อนรับ , Pc อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. อาชีวศึกษาธนบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน.กาญจนบุรี


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป , ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ , ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ อัพเดท 22 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การตลาด
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงเศรษฐศาสตร์


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Wgwuwvg , Kbsjxwk , Xryoklj อัพเดท 20 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวช. Rtjmlnp Gfeepdj
ปวช.UatmkjoBmnpcvw


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Manager อัพเดท 17 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบริหารและพฒนาอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย เซลล์ , ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา อัพเดท 15 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลพระนคร อาหารและโภชนาการ


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานครัว , พนักงานดูเเลร้าน , พนักงานขายของ อัพเดท 14 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์ธานีวิทย์-คณิต


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA อัพเดท 13 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Supervisor อัพเดท 11 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขาย้อยวิทยาวิทย์-คณิต


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , นักกำหนดอาหาร อัพเดท 10 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โภชนาการและโภชนบำบัด


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , Sales and marketing , Business development อัพเดท 10 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโงยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อุตสาหกรรมเกษตร(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒วิทย์ คณิต


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต อัพเดท 7 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 358    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap