หจก.เอ็น-เวิร์คพอยท์

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และกำลังขยายงานต้องการรับสมัครบุคคลากร ที่มีความรู้

ความสามารถ ตั้งใจทำงาน เพื่อร่วมงานกับทางบริษัทฯในตำแหน่งดังต่อไปนีำ้้้้้้้้้้้้้้้้้้


ที่อยู่ 75/13 หมู่ 8 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี 11000


โทร 029686001 | แฟกส์ 029683038
1. ธุรการสนาม

รับผิดชอบงานด้านเอกสารหน้างานและดูแลเรื่องสต๊อคในสโตร์ ฯลฯ

อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ
หจก.เอ็น-เวิร์คพอยท์

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้รับเหมาช่วงอาคารสูง

  รับเหมางานโครงสร้าง

  อัตรา หลายอััตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  หจก.เอ็น-เวิร์คพอยท์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้รับเหมา งานก่ออิฐ ฉาบปูน งานกระเบื้อง

  รับเหมางานก่ออิฐ ฉาบปูน งานกระเบื้อง

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  หจก.เอ็น-เวิร์คพอยท์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. โฟร์แมน

  ดูแลและประสานงานด้านก่อสร้่างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  หจก.เอ็น-เวิร์คพอยท์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าทีู่ธุรการ

  งานธุรการในสำนักงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  หจก.เอ็น-เวิร์คพอยท์

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกรโครงการ

  ดูแลรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามที่วางไว้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  หจก.เอ็น-เวิร์คพอยท์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |