เขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน

เขียน Resume ให้ได้งาน

         สำหรับคนที่กำลังหางานใหม่อยู่ หรือแม้กระทั่งนักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องเริ่มต้นหางาน สิ่งสำคัญลำดับแรกที่ทำให้บริษัทรู้จักคุณและพิจารณาว่าจะรับคุณเข้าทำงานหรือไม่นั้น คือ การเขียนประวัติส่วนตัว หรือ Resume ให้ดูน่าสนใจ จนทำให้นายจ้างอยากจะเห็นตัวจริงของเจ้าของ Resume นี้ และนั่นก็เป็นโอกาสในการได้งานของคุณ

         Resume ถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับคนที่กำลังหางาน เพราะ Resume นั้น สามารถนำเสนอตัวคุณ ทั้งด้านการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน  ซึ่งข้อมูลเล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้องค์กรได้เห็นตัวตน และความสามารถของคุณ

การเขียน Resume

  • ข้อมูลส่วนตัว ในส่วนนี้ให้วางตำแหน่งไว้ด้านบนสุด ประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่, เบอร์มือถือ, เบอร์บ้าน, อีเมล์, รูปถ่ายปัจจุบัน
  • ข้อมูลการศึกษา ให้เรียงลำดับจากการศึกษาสูงสุดลงไป ประกอบด้วย ชื่อสถาบัน คณะ และสาขาวิชาที่จบการศึกษา,ใส่เกรดเฉลี่ย (GPA) ลงไปด้วย, หากมีการเรียนปริญญาโทหรือปริญญาตรีมากกว่าหนึ่งสถาบัน ให้เริ่มด้วยปี ตามด้วยสถาบันที่จบสูงสุดไว้เป็นอันดับแรก ต่อด้วยสถาบันถัดมา
  • ประสบการณ์การทำงาน ให้ระบุบริษัทที่ทำงานล่าสุด ไปจนถึงบริษัทที่เคยผ่านมา , สำหรับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานมานาน หากใส่รายละเอียดครบทุกที่อาจจะมีเนื้อหาแน่นจนเกินไป ให้เลือกเฉพาะ ตำแหน่งที่สำคัญและตรงกับงานที่กำลังสมัครมากที่สุด ให้ระบุตำแหน่ง ความรับผิดชอบ รายละเอียดงานโดยย่อ จะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับริษัทด้วยก็ได้
  • ความสามารถ/ทักษะต่างๆ จะต้องเป็นทักษะที่สามารถใช้งานได้จริง เช่นทักษะด้านภาษา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หรืออื่นฯ ให้ระบุระดับไว้ให้ชัดเจน เช่น   ทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ดีมาก ดีพอใช้, คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมอะไรได้ชำนาญบ้าง,โปรแกรมเฉพาะทาง เช่น โปรแกรมทางด้านบัญชี วิศวะ ดีไซน์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ,คอร์สที่ได้รับอบรมมา รวมทั้งประกาศนียบัตรต่างๆที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพ
  • บุคคลอ้างอิง  ควรเป็นบุคคลที่รู้จักตัวคุณเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องนิสัยและการทำงาน อาจจะเป็นบุคคลที่เคยร่วมงานมาก่อนจากองค์กรเก่า
    หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่เพิ่งเรียนจบ

 

 

BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |