ชีวิตที่เลือกได้กับการกำหนดทิศทางอาชีพ


ยิ่งโตขึ้นชีวิตของเราต้องเลือกได้ และสามารถกำหนดทิศทางอาชีพของตนเองให้ก้าวไปสู่ฝันความสำเร็จที่เราตั้งไว้

ชีวิตที่เลือกได้กับการกำหนดทิศทางอาชีพ

 “Life and Happiness line in your hands”  ชีวิตและความสุขอยู่ในมือของคุณวาทะหรือคำพูดนี้มักจะฮิตติดปากของพวกเราทุกคนแต่ส่วนหนึ่งของชีวิตและความสุขนั้นจะขาดไม่ได้ก็คืออาชีพการงานและโอกาสของเราเองดังนั้นอาจจะต้องเพิ่มวาทะต่อไปนี้เข้าไปในชีวิตประจำวันเพื่อให้ชีวิตของเรามีสีสันมากขึ้น “Job and opportunity line in your hands” งานและโอกาสอยู่ในมือของคุณ

 ทุกคนเคยตั้งเป้าหมายหรือฝันหวานมาตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่อยากมีอาชีพนี้อาชีพนั้นซึ่งเป็นจินตนาการของเราในวัยเด็กที่ไร้เดียงสาและขาดประสบการณ์ชีวิตหลายด้านแต่พอโตขึ้นมาความคิดและจินตนาการเหล่านั้นอาจจะเลือนลางหายไปเพราะยิ่งโตประสบการณ์ในด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการงานอาชีพก็แก่กล้าขึ้นกอปรกับบริบทรอบตัวเราที่เปลี่ยนและแตกต่างไปจะทำให้ทราบว่าชีวิตของเราต้องเลือกได้สามารถกำหนดทิศทางอาชีพของตนเองให้ก้าวไปสู่ฝันความสำเร็จที่เราตั้งไว้และจะให้เป็นไปได้นั้นย่อมมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายอย่างจากหลากหลายคำแนะนำจากกูรูหรือผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงานอาชีพอันเป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องศึกษาไขว่คว้านำมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วยตนเองเพราะ “Job and opportunity line in your hands” งานและโอกาสอยู่ในมือของคุณกลยุทธง่ายๆ ที่เป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทางอาชีพก็คือ 5 คำถามต่อไปนี้

1.   Where do I want to go? ฉันต้องการไปสู่จุดไหนเพื่อตั้งเป้าหมายและทิศทางในการประกอบอาชีพของโดยการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางของตนเองให้ชัดเจน

2.   Where I am now? ฉันอยู่จุดไหนในปัจจุบันเป็นการวิเคราะห์หรือวินิจฉัยตัวเองให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของตนเอง(SWOT Analysis) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเองให้ชัดเจนรวมถึงเป็นการตั้งรับารที่กำหนดแนวทางการประกอบอาชีพของตนเอง

3.   How Do I get there? ฉันจะไปจุดนั้นได้อย่างไรเป็นกำหนดกลยุทธ์ในการออกไปสู่โลกของการงานอาชีพที่ต้องแข่งขันกับผู้สมัครนับร้อยพันโดยการเตรียมพร้อมว่าเราจะสมัครตำแหน่งอะไรบริษัทอะไรหรือเตรียมตัวอย่างไรบ้างเช่นก่อนออกรบต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมที่ดี

4.   What do I haveto change to get there? ฉันต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อไปสู่จุดหมายนั้นหลังจากที่เราได้ตั้งเป้าหมายในอาชีพการงานของเราแล้วรู้ความเป็นตัวตนจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองและรู้วิธีการดำเนินการเพื่อประกอบอาชีพนั้นแล้วเราต้องมาค้นความหาความจริงอีกรอบว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองอย่างไรนำกลยุทธ์ที่วางไว้มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงเพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้น

5.   How do I measure whether I have got there or not? ฉันจะวัดความก้าวหน้าและรู้ว่าฉันได้ไปถึงที่หมายหรือยังได้อย่างไรหลังจากที่เราได้ดำเนินการตามทิศทางที่วางไว้แล้วขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการประเมินตัวเองว่าเราได้งานและโอกาสอยู่ในมือตามที่ต้องการหรือยังซึ่งการประเมินนี้อาจจะประเมินในรูปแบบของรายได้ว่าพอกับรายจ่ายที่มีหรือเปล่าเราอยู่ได้กับการประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขกายสบายใจหรือเปล่าไม่มีใครบอกเราได้ชัดเจนเท่ากับตัวเราเองเพราะว่า“Life and Happiness line in your hands”  ชีวิตและความสุขอยู่ในมือของคุณ

BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |