บริษัท ดิลาวี จำกัด

บริษัท ดิลาวี จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเพชร มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีสาขาอยู่ในศูนย์สรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลบางนา และเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเลขานุการผู้บริหาร (ด่วนมาก)
รายละเอียดงาน
จัดทำตารางการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้บริหาร ประสานงานและติดตามงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านธุรการที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด ปทุมธานี

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง
2. มีความคล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบสูง
3. จบปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
4. บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก
5. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
7. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
8. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และทำงานล่วงเวลาได้
9. ***จะต้องมีบุคคลค้ำประกัน***
10. ควรมีที่พักย่าน บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต

ติดต่อ
คุณสิริมาส

สวัสดิการ
ประกันสังคม , เบี้ยขยัน ฯลฯ

วิธีการสมัคร
ทาง E-mail : info@dilavie.co.th (ทั้ง 2 กรณีกรุณาแนบรูปถ่ายมาด้วย)

บริษัท ดิลาวี จำกัด


เลขที่ 71/478 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธาน ปทุมธานี 12000
Tel: 02-533-9749/ 02-997-9100/ 086-345-9129/086-3778267/085-0644361 Fax: 02-533-9744


บริษัท ดิลาวี จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต
บริษัท ดิลาวี จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วนมาก)เลขานุการผู้บริหาร (ด่วนมาก)
บริษัท แอคมี พรินติ้ง จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร (ด่วนมาก)


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |