บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรนำเข้าจากประเทศญีปุ่น เช่น รถแทรกเตอร์, รถเกี่ยวข้าวเจ้าหน้าที่บัญชี (ลพบุรี)
รายละเอียดงาน
บัญชี และงานเอกสาร

จังหวัด ลพบุรี

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

ติดต่อ
คุณกิตติพร

วิธีการสมัคร
Online, email, ส่งจดหมาย หรือติดต่อ คุณกิตติพร
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด 8 ม.1 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-303515

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด


เลขที่ 347 หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำบลชัยบาดาล ลพบุรี 15130
Tel: 08-6366-4534 Fax: 0-3663-2345


บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > พนักงานขาย / Sales (สาขาสระบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ผู้จัดการศูนย์บริการ(สระบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ช่างยนต์
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ช่างบริการซ่อมบำรุง
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ธุรการบริการ/ธุรการอะไหล่ (สาขาสระบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > Sales (สาขาลพบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สาขาสระบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด (สาขาสระบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาสระบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ผู้จัดการสาขา
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายขาย (สาขาลพบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > พนักงานขาย (สาขาลพบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ธุรการขาย (สาขาสระบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ธุรการขาย (สาขาลพบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ธุรการกลาง (สาขาสระบุรี)
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด > ธุรการบริการ (ลพบุรี)BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |