ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับทางบริษัท เพื่อรองรับการขยายงาน หลายตำแหน่ง ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ ดังนี้พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)
รายละเอียดงาน
ไม่ระบุ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 6 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี/ไม่จำกัดวุฒิ
2. มีประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ้นไป
3. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ชำนาญ
4. มีความอดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันที่สูงได้ดีมาก
5. มีความสุภาพเรียบร้อย มีไหวพริบดี รู้จักกาลเทศะ และซื่อสัตย์สุจริต

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ


เลขที่ 9 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Tel: 02-319-4482-6 ต่อ 106, 105 หรือ 0-2318-1602


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ > นักวิชาการเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ > เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/ธุรการคลังสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ > วิศวกรการตลาดและควบคุมงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ > เลขานุการบริหาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ > หัวหน้าคลังสินค้า (ด่วน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ > ธุรการโอเปอเรเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ > ช่างซ่อมบำรุงรถแมคโคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เทรดดิ้ง และบริษัทในเครือ > พนักงานสโตร์พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)
บริษัท เอสซีทีซี จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |