บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่า 54 ปี มีโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมีเนียมในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 34 โครงการ ภายใต้ชื่อ “ชวนชื่น“ และ “สิรีนเฮ้าส์“ผู้ช่วยพนักงานขายประจำโครงการ
รายละเอียดงาน
- เสนอการขาย ให้ข้อมูลลูกค้า
- พาลูกค้าชมโครงการ / บ้านตัวอย่าง
- งานเอกสารที่เกียวข้อง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน 8,000-8,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิปวช. - ปริญญาตรี
3. บุคลิกภาพดีเหมาะสมกับงานบริการ
4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
- ประกันสังคม/กองทุนทดแทน
- โบนัสประจำปี
- ชุดแบบฟอร์มพนักงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี/กีฬาประจำปี
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ ฝ่ายบุคคล
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)


719 อาคารมั่นคงเคหะการ ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 0-2216-6600 ต่อ 225, 231 Fax: 0-2216-6600-18 ต่อ 477
WebSite: www.mk.co.th


บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานระบบไฟฟ้า
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานเขียนแบบ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > เลขานุการฝ่ายก่อสร้าง (ประจำรายวัน)
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการขาย
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานขายประจำโครงการ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานพัฒนาบุคลากร
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานบัญชี
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยพนักงานขายประจำโครงการ (ประจำรายวัน)
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยพนักงานควบคุมงานก่อสร้าง (ประจำรายวัน)
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยพนักงานต้อนรับประจำโครงการ (Part-Time)
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > นักศึกษาฝึกงาน
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการ ประจำโครงการ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานต้อนรับประจำโครงการ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > วิศวกร ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง QC.
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > พนักงานนิติกรรม(ส่วนยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง)
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยพนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยพนักงานจัดซื้อผู้ช่วยพนักงานขายประจำโครงการ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยพนักงานขายประจำโครงการ (ประจำรายวัน)


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |