บริษัท สีเดลต้า จำกัด

เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสีทาอาคารภายใต้ชื่อ \"สีเดลต้า\" มีความประสงค์ที่จะรับพนักงานตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้พนักงานขายกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
รายละเอียดงาน
ไม่ระบุ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ หลาย อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิปวส.ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองที่บริษัทหรือทางอีเมล์
สนใจตำแหน่งที่ 1-4 ติดต่อที่ คุณฐิตาพรภัคร ช่วงเวลา 08.15-12.00 น. บริษัทสีเดลต้า จำกัด เลขที่ 55 ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2247-2820-9

สนใจตำแหน่งที่ 5-11 ติดต่อที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัย บริษัทสีเดลต้า จำกัด เลขที่ 157 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2739-7101-4 โทรสาร 0-2739-4351

บริษัท สีเดลต้า จำกัด


เลขที่ 55 ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 0-2247-2820-9


บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานขาย (กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด)
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานขายร้านค้า
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานการเงิน
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานบัญชีลูกหนี้
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > นักเคมี
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > ผู้ช่วยนักเคมี
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > วิศวกรควบคุมการผลิต
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > ช่างเทคนิค
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > ช่างควบคุมเครื่อง
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > ธุรการคลังสินค้า
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > ช่างแต่งสี
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานแผนกผลิต
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานขับรถส่งสินค้า
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานขายโครงการ
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานขายร้านค้า (P.C.)
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานบัญชี การเงิน และลูกหนี้
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > นักเคมี/ผู้ช่วยนักเคมี
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > วิศวกรควบคุมผลิต/คลังสินค้า
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > ช่างเทคนิค/ควบคุมเครื่อง
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานธุรการคลังสินค้า
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > ช่างแต่งสี
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานแผนกผลิต
บริษัท สีเดลต้า จำกัด > พนักงานขับรถส่ิงสินค้าBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |