บริษัท ไอเดีย เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด

1. มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี PHP, JQuery, CSS, SQL Server, MS Access
2. ทำคู่มือและฝึกอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า
3. ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
4. ศึกษาและทดสอบ คุณสมบัติ, การทำงาน, การใช้งาน ของสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการได้
5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตั้งระบบ ตาม Site งานลูกค้า
7. สามารถแก้ไขหรือปรับปรุง Code เดิมที่มีอยู่แล้วได้Web Programmer (.PHP)
รายละเอียดงาน
1. มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี PHP, JQuery, CSS, SQL Server, MS Access
2. ทำคู่มือและฝึกอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า
3. ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
4. ศึกษาและทดสอบ คุณสมบัติ, การทำงาน, การใช้งาน ของสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการได้
5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตั้งระบบ ตาม Site งานลูกค้า
7. สามารถแก้ไขหรือปรับปรุง Code เดิมที่มีอยู่แล้วได้

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการใช้ภาษา .PHP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงาน และทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
5. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
6. มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ
2. ประกันสังคม
3. สวัสดิการอื่นๆ

วิธีการสมัคร
- สนใจส่ง CV หรือ Resume ได้ที่ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
- อีเมลล์

บริษัท ไอเดีย เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด


72 อาคารพีเอวี ชั้น 3B ซ.ลาดพร้าว 42 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02-938-9990 Fax: 02-512-5998
WebSite: www.ideaexpert.co.th


บริษัท ไอเดีย เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด > Web DesignerBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |