บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด


เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลรีเทล คอร์เปอร์เรชั่น (CRC) และแฟมิลี่มาร์ทในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ร้านแฟมิลี่มาร์ท) เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ร่วมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปิดให้บริการในประเทศไทยกว่า 21 ปี แล้ว โดยมีแนวความคิดที่ว่า..
"แฟมิลี่มาร์ท เติมความสดใสให้คุณทุกวัน "Technical Data Analyst
รายละเอียดงาน
* Work with retail business domains to provide data
* analysis to help making better decision
* Develop a framework for retail business intelligence

จังหวัด นนทบุรี

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน Negotiable บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. 0-2 years of experience working as a statistician, analyst, or software engineer
2. Proficient in programming language (Python is preferable)
3. Good knowledge in software engineering practice (e.g. Programming Methodology, Software Process, Design Patterns, Test-Driven Development)
4. Good Knowledge in Web Development in a plus
5. Good Knowledge in Database Management and SQL in a plus
6. Strong logical thinking
7. Good communication skills
8. Strong desire to go above and beyond
9. Independent and quick learner

ติดต่อ
แผนกสรรหา ว่าจ้าง, ฝ่ายทรัพยารบุคคล

สวัสดิการ
1.ที่พักฟรี* (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
2.ค่าพาหนะ* (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
3.เสื้อยูนิฟอร์ม (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
4.ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาทต่อปี (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
5.ประกันสังคม
6.กองทุนเงินทดแทน (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
8.เงินช่วยเหลืออื่นๆ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
9.เงินกู้ยืมสวัสดิการ ร่วมกับธนาคารออมสิน (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
10.เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับธนาคารสงเคราะห์ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
11.โบนัส ** ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

วิธีการสมัคร
สมัครที่สำนักงานใหญ่
สมัครผ่าน E-Mail
สมัครผ่าน website บริษัท
ส่งจดหมายสมัครงาน
**ส่วนของสำนักงาน สามารถไปปฏิบัติงานที่ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ได้

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด


99/9 อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิตทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 10400
Tel: 02-836-5999 ต่อ 504, 506 Fax: 02-836-5998
WebSite: www.familymart.co.th


บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด > เจ้าหน้าที่อาวุโส-หัวหน้าแผนก (แผนกค่าจ้าง Payroll)
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด > เจ้าหน้าที่เขียบแบบ Auto cad (2D, 3D)
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด > เจ้าหน้าที่ Operation data support
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด > ผู้จัดการร้านฝึกหัด
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด > Supervisor Trainnee
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี (Budget control)
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (Admin co-ordinate)
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด > เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด > ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด พนักงานประจำร้านทั่วไปBuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |