บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด


บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีความประสงค์จะรับสมัครผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมงานในบริษัทฯ ตามคุณสมบัติและตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ/ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
รายละเอียดงาน
ไม่ระบุ

จังหวัด สมุทรปราการ

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขา Polymer หรือ สาขาบริหารธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการ QC,QA หรือ R&D ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 6 ปี
4. มีความคิดสร้างสรรค์, มีความคิดริเริ่ม
5. รับความกดดันได้ สามารถรายงานตรงต่อ MD ได้
6. มีประสบการณ์บริหารด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 เคยผ่านการเป็น Internal Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีสำนึก (seuse) ของการเป็นฝ่ายบริหาร หรือ ผู้ประกอบการในการกำหนดนโยบายด้านบุคคล
8. ไม่กลัว และ ชอบการวัดผลงาน หรือ การกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนด้านระบบ KPI
9. ติดต่อ : คุณวรินทร เนียมทอง โทร : 02-385-5589 / 085-841-3939

ติดต่อ
คุณบุญทิพย์ บอนแดง

สวัสดิการ
- ตามมาตรฐานสากล
- โบนัสประจำปี
- KPI โบนัส 2 ครั้ง/ปี
- ค่าตำแหน่ง
- งบสันทนาการและการท่องเที่ยวประจำปี
- เบี้ยขยัน,ค่าล่วงเวลา
- อาหารกลางวัน
- และอื่นๆ อีกมาก(ตามผลงาน)
- Sale มีค่าคอมมิชชั่นส่วนบุคคล
- Sale มีค่าคอมมิชชั่นทีม
- Sale มีค่าน้ำมันรถ/ค่าเสื่อมสึกหรอ/ค่าโทรศัพท์

วิธีการสมัคร
- สนใจสมัครด้วยตนเอง
- หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่บริษัท

บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด


98 ซอยพัฒนาการ 46 (ม.ศิรินเทพ) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: 02-362-5919 Fax: 02-362-5920


บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด > หัวหน้าแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต
บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/เจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด > นักเคมี ( QC. , R&D )
บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด > ตัวแทนเทคนิคการขาย (Technical Sales)BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |