บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัดเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ และพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อจำหน่ายและส่งออก โดยได้รับการส่งเสริมจาก BOI และกำลังขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อีก 1 โรงงาน ภายใต้ชื่อบริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ ออโตโมทีฟ จำกัด ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานAsst.Cost Accounting Manager
รายละเอียดงาน
- Record and control receive raw material, finished good, work in process and scrap to issue.
- Set system about stock card raw material, Finished good, work in process and scrap.
- Calculate cost and compare sale unit price with cost per unit.
- Summary report inventory raw materials, finished goods, work in process and scrap.
- Set and Control stock card on system.
- Calculate cost raw material, work in process, finished good and scrap.
- Adjust voucher & close A/P , A/R, GL,,Expense.
- Record cost of raw materials form purchase invoice in raw materials.
- Recheck document about receive raw material (Receiving slip),supply raw materials (Supply slip) and keep original document.
- Record transaction about raw materials and calculation price movement of materials in stock card (excel sheet).
- Calculate cost of WIP.
- Record transaction about finished goods and calculation price movement of finished goods in stock card (excel sheet).
- Issue journal voucher transfer cost of raw materials to WIP.
- Issue journal voucher for direct labor and transfer DL to WIP.
- Record manufacturing expense and issue journal voucher for transfer OH to WIP.
- Issue journal voucher transfer cost of WIP to cost of finish goods
- Prepare report and calculate cost of finish goods by actual cost method.
- Issue journal voucher for cost of goods sold.
- Prepare report and calculate cost of finish goods by standard cost method.
- Compare actual cost with standard cost for show difference.
- Prepare inventory monthly report and compare actual taking and stock balance for show difference.

จังหวัด ชลบุรี

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย อายุตั้งแต่ 30 - 38 ปี ขึ้นไป
2. ประสบการณ์ทางด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
4. มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต
5. สามารถใช้งาน SAP,Erp ได้ดี
6. มีทัศนะคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
8. มีประสบการณ์ธุรกิจยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีประสบการณ์ด้านชิ้นส่วนไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิค

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- ค่าอาหาร
- ค่าน้ำมัน
- ค่ากะ
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าตำแหน่ง/ค่าทักษะ
- เงินโบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
- ไม่มีรถรับ-ส่ง
- ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่ง Resume อังกฤษพร้อมรูปถ่าย มาที่ E-mail

บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด


216/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา ชลบุรี  20230
Tel: 038-761-101-4 Fax: 038-761-105


บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด > Financial Staff
บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด > Mold Modify/Wire Cuting
บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด > QC Manager
บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด > Production Manager ( Section )
บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด > Marketing Staff
บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด > Mold Engineer
บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด > Production Supervisor / Engineer
บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด > Sales Engineer
บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด > QA EngineerBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |