บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )


บริษัทฯก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี เป็นบริษัทผู้ชำนาญการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซ็ตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น กล่องบรรจุของเด็กเล่น กล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน กล่องบรรจุสินค้าอาหาร โคนบรรจุไอศครีม ฯลฯ
นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า ภายใต้นโยบายคุณภาพ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008,และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
รายละเอียดงาน
- จัดตารางนัดหมายแต่ละวัน
- จัดเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ
- จัดเวลานัดหมาย ประชุมทั้งภายในภายนอกองค์กร
- จัดเตรียมการเดินทาง(จองตั๋ว,ที่พัก)
- ดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้บริหาร
- สามารถติดต่องานราชการได้
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด สมุทรปราการ

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ หญิง
2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุ 22 -35 ปี
4. ประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านงานเลขานุการ และงานด้านบริหารการเงิน/การธนาคาร
5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและสามารถทำงานใต้ภาวะความกดดันได้ดี
7. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
8. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Micrososft Office เช่น Word,Excel,Power Point ,Internet ได้ดี
9. มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
10. ติดต่อ : คุณวันชัย,คุณนุชนาฎ โทร : 02-175-2201-8 ต่อ 1706 , แฟกซ์.02-175-2209

ติดต่อ
คุณวันชัย,คุณนุชนาฎ

สวัสดิการ
•โบนัสพนักงาน
•ปรับเงินเดือนประจำปี
•ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
•สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน/ครอบครัวกรณีเสียชีวิต
•สวัสดิการซื้อของเยี่ยมไข้พนักงาน
•สหกรณ์ออมทรัพย์
•เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยทั่วไป(นอกเหนือจากกองทุนประกันสังคม)
•สิทธิในการลาพักผ่อนประจำปี,ลากิจ,ลาป่วย
•สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
•กีฬาสี และกิจกรรมสันธนาการต่าง ๆ ตลอดปี
•สวัสดิการงานสังสรรค์ และท่องเที่ยวประจำปี
•สวัสดิการเงินกู้ยืม
•รางวัลพนักงานดีเด่น/พนักงานตัวอย่าง
•สวัสดิการห้องพยาบาล
•การตรวจสุขภาพประจำปี
•ฯลฯ

วิธีการสมัคร
1. สามารถส่งทาง email
2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )


เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10450
Tel: 02-175-2201 - 8 ต่อ 1706 Fax: 02-175-2209
WebSite: www.tpppack.com


บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน ) > เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษและทำกราฟฟิค
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน ) > ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน ) > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) /สิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน ) > วิศวกร เครื่องกล ( ฝ่ายวิศวกรรม )เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด > เลขานุการกรรมการผู้จัดการ


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |