โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )

โรงพยาบาลเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นโดยมีขนาด 400 เตียง แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ - นักธุรกิจ และประชาชนกว่า 1,500 คนร่วมกันถือหุ้นของโรงพยาบาล มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมาแล้วอย่างดี ทั้งทางการแพทย์และการบริหารมีแพทย์ระดับอาจารย์ คอยรับปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ใกล้ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก สามารถรับส่งผู้ป่วย ได้ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศทางด้านระบบระบบรักษาความปลอดภัย มีทางลาดรับส่งผู้ป่วยสู่พื้นดินทุกขั้น มีลานจอดรถ สามารถจอดได้ 300-400 คัน และมีต้นไม้ร่มรื่นรอบบริเวณProgrammer ( ด่วน )
รายละเอียดงาน
เขียนโปรแกรมของหน่วยงานของทางโรงพยาบาล

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง
2. จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )
3. มีความรู้ทางด้าน coding program , system and design ได้
4. มีความรู้ทางด้าน Ch.Net , Asp.Net , oracle database , SQL database
5. มีความเป็นระเบียบวินัย
6. มีความขยันในงาน
7. หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
เอกภพ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สวัสดิการ
1.ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.กองทุนเงินทดแทน
4.กองทุนประกันสังคม
5.จัดฝึกอบรบและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6.การแข่งขันสีฬาสีภายใน เครือ โรงพยาบาล
7.ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
8.โบนัสประจำปี
9.วันหยุดตามประเพณี

วิธีการสมัคร
ทาง E-mail , เข้ามาสมัครด้วยตนเอง

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )


113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel: 02-434-0117,02-884-7000
WebSite: http://www.chaophya.com


โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > พยาบาลวิชาชีพ ด่วน ICU , CCU , ER , OR , LR , ICN , CATH LAB , วิสัญญี
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > เภสัชกร ( ด่วน )
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย PA
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > ช่างเครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > พนักงานขับรถ
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > พนักงานรับโทรศัพท์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > Web Marketing
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > ธุรการเครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) > คนสวนBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |