Gems Pavilion Group

บริษัท ผลิตเครื่องประดับอัญมณีตัวเรือนงานทองระดับสูง ส่งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในเอเชีย และยุโรป
ผู้บริหารเป็นคนไทย ทางบริษัท กำลังขยายกิจการ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและรักความก้าวหน้ามาร่วมงานผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดการอาคาร
รายละเอียดงาน
• วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน ระบบ และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ กำจัดแมลง งานสวน ฯลฯติดตามการดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยและแล้วเสร็จตามกำหนด
• จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของช่างอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
• จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร
• จัดทำใบรายงานแจ้งซ่อมสถานที่ หรือสิ่งของที่ชำรุดจากฝ่ายต่าง ๆ และติดตามการดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จและเรียบร้อยตามกำหนด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน 20,000-25,000 บาท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย อายุ 30-40 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานดูแลอาคาร 3 ปีขึ้นไป
4. รักงานบริการ, มีความกระตือร้นในการทำงาน

ติดต่อ
ส่วนสรรหาว่าจ้าง

สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี
2. ปรับค่าจ้างประจำปี และผ่านการทดลองงาน
3. ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
4. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท
5. อาหารกลางวันฟรี สำหรับพนักงานในส่วนโรงงาน
6. อาหารเย็นก่อนทำ OT ฟรี ทุกตำแหน่ง
7. เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานในส่วนโรงงาน
8. Incentive เงินรางวัลพิเศษ ทำงานได้ตามเป้าหมาย
9. งานเลี้ยงปีใหม่
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. ชุดยุนิฟอร์มฟรี
12. จัดนำเที่ยวประจำปี
13. Sales ที่ shop มีค่าคอมมิชั่น และมีวันหยุดพิเศษ 12 วัน/ปี วันหยุดประเพณี 13 วัน รวมมีวันหยุด 25 วัน/ปี และทุกวันจันทร์เป็นวันหยุดประำจำสัปดาห์ 4 วัน/เดือน
14. เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ ในกรณีมีการชีวิตในครอบครัว

วิธีการสมัคร
สมัครผ่าน Email
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

Gems Pavilion Group


58 ถนนปั้น(ซอยวัดแขก ) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500
Tel: 02-637-9130-6 ต่อ 215 หรือ 083-292-4644 Fax: 02-637-9144-5
WebSite: www.gemspavilion.com


Gems Pavilion Group > เจ้าหน้าที่บัญชี
Gems Pavilion Group > เลขานุการผู้บริหาร
Gems Pavilion Group > HR Supervisor
Gems Pavilion Group > เจ้าหน้าที่บัญชี = 1 ตำแหน่ง , เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน = 1 ตำแหน่งBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |