บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท
บริดจสโตนในประเทศไทย เพื่อผลิตยางรถบรรทุกหนักสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่ (ORRs) บริดจสโตนผลิตยาง ORRs เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลักเหมืองแร่ เหมืองหิน ท่าเรืออุตสาหกรรม และการก่อสร้างต่างๆทั่วโลก ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทบริดจสโตน ได้ผลิตยางประเภทนี้ในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทย จะทำให้บริดจสโตนสามารถเพิ่มกำลังการผลิตยาง ORRs เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดProduction Supervisor (Inspection)
รายละเอียดงาน
ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD
- ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต และหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
- ดูแลงานทางด้าน QC ของสายการผลิต

จังหวัด ระยอง

อัตราที่รับ 5 อัตรา

เงินเดือน ตามประสบการณ์ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 33-35 ปี
2. วุฒิการ ปวส.ทุกสาขา หรือปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในฝ่ายผลิต และ ด้าน Inspection อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป ทางด้านฝ่ายผลิตและด้านการตรวจสอบคุณภาพ
5. มีภาวะความเป็นผู้นำสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีทักษะในการบริหารจัดการ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
7. มีทัศนะคติเชิงบวก

ติดต่อ
คุณพิชญาภา

สวัสดิการ
-ทำงานจันทร์-ศุกร์
-โบนัส 2 ครั้ง/ปี
-รถรับส่ง
-ประกันกลุ่ม
-ชุดยูนิฟอร์ม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

วิธีการสมัคร
-สมัครด้วยตนเอง

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7/402 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง  21140
Tel: 038-027-481-3


บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > Warehouse Operator
บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่เอกสารในฝ่ายผลิต
บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > Technician (ระดับ Senior / Staff )
บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > Technical Service Staff
บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลขยะในโรงงาน
บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > ช่างเทคนิค (Safety Check Man) 1 ตำแหน่ง / ช่างเทคนิค (Machine Tool) 2 ตำแหน่ง/
บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > Warehouse Supervisor รับ1 ตำแหน่ง, Warehouse Staff รับ 1 ตำแหน่งBuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |