บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP )

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านค้าปลีก (Supermarket) มายาวนานกว่า 40ปี โดยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 30 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้กำลังขยายฐานลูกค้าไปในต่างจังหวัด สาขาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แก่ สาขาสุขุมวิท 33 ,สาขาสุขุมวิท 49 , สาขาพหลโยธิน ,สาขาสีลม ,สาขาเพลินจิต ,สาขาหลังสวน ,สาขาทองหล่อ ,สาขาหมู่บ้านนิชดาธานี(นนทบุรี) สาขาหมู่บ้านแกรนด์คาแนล(นนทบุรี) ,สาขาแอมบาสเดอร์ ,สาขาอารีย์,สาขาพัทยา,สาขาหัวหิน,สาขาแจ้งวัฒนะ,สาขารัชโยธิน,สาขาราชพฤกษ์, สาขาภูเก็ต,สาขาเกษตรนวมินทร์,
สาขาพาราไดซ์-ปาร์ค,สาขาสัมมากร, สาขาสาทร,เสนาเฟสท์,อุดร,พาซิโอ รามคำเเหง,พาซิโอ ลาดกระบัง,เควิลเลจ,โบ๊ท อเวนิว,พระราม9,พระราม3,หัวหินเวเนเซีย
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและลูกค้าทั่วไปจึงเป็นรับสมัครพนักงานทุกระดับที่ประจำสำนักงานใหญ่และประจำสาขา " ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปกับเรา "


Villa Market JP Company Limited operates in retail. (Supermarket) for over 40 years and has continued to grow. Currently operates through 30 branches located in the business and tourism community. In addition to expanding its customer base in the province. Branches that are currently available include Sukhumvit 33, Sukhumvit 49, Branch Road, Silom, Ploenchit, Langsuan, Thonglor Branch, Nichada Thani (Thailand) in the village of Grand Canal (Thailand). Branch Ambassador Durban. Branch, Ari, Pattaya, Hua Hin, branch, Major Ratchayothin Ratchayothin branch, Branch, Agricultural Rd.
Paradise - PARK,'s rights, Sathorn, Sena Fest, Forum, Paseo. Riverfront, Paseo. Lat Krabang, Bangkok, K-Village, Boat. Avenue, Rama 9 Road, Rama 3, Bangkok Venezia.
To meet the diverse needs of consumers and customers, it is for all employees at headquarters and branch "to be part of and grow with us."ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพนักงานสัมพันธ์
รายละเอียดงาน
1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสื่อการฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของขององค์กร

2. งานพัฒนาบุคลากร
2.1)กำหนดงบประมาณและออกแบบหลักสูตรเพื่อวางแผนการฝึกอบรมประจำปี ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร สำหรับพนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้สอดรับกับการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งแผนการติดตามผลการจัดฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนดไว้
2.2)วางแผน ดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี เช่น ระบบสมรรถนะ
(Competency System) ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นต้น
2.3)ศึกษาวิทยากรใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ออกแบบระบบการพัฒนาบุคลากร โดยใช้เครื่องมือใหม่ๆ อย่างสอดรับกับการเติบโตทางธุรกิจ
ขององค์กร เช่น ระบบการบริหารผู้มี ความสามารถสูง(Talent Management) การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง(Succession Planning) เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย อาชีพ(Career Path Management) การสับเปลี่ยนหมุนเวียน (Rotation) เป็นต้น
2.4)ดำเนินการบริหารองค์ความรู้ในองค์กร โดยการรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ(Knowledge Management) การถ่ายทอดความรู้(Knowledge Sharing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.5)ออกแบบและดำเนินการโครงการเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานใน 3 มิติคือ การบริหารคน การควบคุมผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร และการผลักดันให้องค์กรเติบโตก้าวหน้า

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการพัฒนาองค์กร หรือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 5 ปี และ ประสบการณ์ในการบริหารทีม มีผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างน้อย 3 ปี
3. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกัน Retail จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง (Recruitment Division)

สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันสังคม
3. กระเช้าเยี่ยมไข้
4. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วันต่อปี
6. ปรับเงินเดือนและประจำปี
7. ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง )
8. ส่วนลดการซื้อสินค้า
9. โบนัสประจำปี
10. ชุดยูนิฟอร์ม
11. ค่าครองชีพ ( เฉพาะบางตำแหน่ง)
12. เงินกู้ยืมฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย
13. ค่าภาษา (เฉพาะบางตำแหน่ง)
14. *เงินรางวัลปฏิบัติงานสูงสุด 1,000 บาท/เดือน
15. *ค่ากะสูงสุด 30 บาท/วัน
16. *ค่านั่งเครื่องสูงสุด 45 บาท/วัน
17. สวัสดิการอื่นๆ ตามโครงสร้างของบริษัท
18. พนักงานประจำสาขาสามารถเลือกทำงานสาขาใกล้บ้านได้


*ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
---------------------------------------------------------------
1. Provident Fund.
2. Social Security , workmen.
3. Sympathy Baskets
4. Burial of his wife , prents , children died.
5. Vacation Day leace up to 12 days per year.
6. Annual salary adjustment
7. Overtime (based on position)
8. Discount on purchases products.
9. Bonus
10. Uniforms

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง อีเมล์
ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท
สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ เปิดรับสมัครทุกวันอังคาร ถึง วันศุกร์ เวลา : 09.00 - 15.00 น.
----------------------------------------------------------------

Via email.
Send postal mail to the address of the company.
Apply in person at the company. Release: Tuesday to Friday: 09:00 am - 15:00 am.

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP )


591 / 1,4-7 Soi Sukhumvit 33/1. Sukhumvit. แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110
Tel: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-662-1000 ต่อ 2101, 2102 หรือ โทร 086-321-1030 เเละ 086-342-3966/HR 02-662-1000 ext 2101, 2102 or call 086-321-1030 AND 086-342-39 Fax: 02-662-1979
WebSite: www.villamarket.com


บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP ) > Payroll Officer
บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP ) > พนักงานประจำซุปเปอร์มาร์เก็ทหลายตำเเหน่ง/สาขาโครงการ The CIRCLE (ถนนราชพฤกษ์)
บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP ) > พนักงานประจำสาขา สุขุมวิท33 ทองหล่อ เควิลเลจ สุขุมวิท49
บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP ) > Audit Stock Fresh/Dry
บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP ) > Human Resource Manager
บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP ) > พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP ) > Buyer
บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP ) > เจ้าหน้าที่ IT Support
บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP ) > Senior Finance/เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |