ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 119247]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 30 ม.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ม.ค. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 24 มีนาคม 2525 / อายุ 42 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 166 ซม. น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เรียน รด.

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ต้องการเปลี่ยนงาน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2546
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.51
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.37

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานโฆษณา - Creative - ช่างภาพ
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Research and Devenlopment
2. Creative and Grapic design
3. Production Control
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2547  ถึง มิถุนายน 2547
สถาบัน : CPPC Decorative Products CO.,LTD
หลักสูตร : ISO 9001:2000
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2547  ถึง สิงหาคม 2547
สถาบัน : CPPC Decorative Products CO.,LTD
หลักสูตร : ISO 14001:1996
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2548  ถึง พฤษภาคม 2548
สถาบัน : CPPC Decorative Products CO.,LTD
หลักสูตร : TS 16949

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : - ใช้ Computer PC and Macintosh ได้อย่างดี
- สามารถใช้ MS ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆ

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - เข้าร่วมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา / ประธานฝ่ายวิชาการ
- เข้าฝึกอบรม บ.ศิริวัฒนา อินเตอร์ปริ้นท์ จำกัด (มหาชน) / ประสานงานภายในประเทศ
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |