ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 120359]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 18 ก.พ. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ก.พ. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 9 กันยายน 2522 / อายุ 45 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 67 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส :
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานะภาพทางทหาร : เรียน ร.ด.

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2545
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทดโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : ว.ทบ.
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.7

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. อื่นๆ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. หัวหน้างาน
2. ช่างพิมพ์
3. production
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 6 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2545  ถึง ธันวาคม 2546
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : ช่างพิมพ์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ควบคุมงานพิมพ์ให้ได้ตามคุณภาพ
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2547  ถึง มกราคม 2551
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : ช่างพิมพ์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ควบคุมงานพิมพ์ให้ได้ตามคุณภาพ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |