ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 131115]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 18 มี.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มี.ค. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 27 มกราคม 2521 / อายุ 46 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2542
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : ราชภัฏสวนสุนันทา
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญาคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา : การพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.19

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. สุขภาพความงาม - เสริมสวย - สปา - ฟิตเนส
2. ล่าม - ไกด์ - มัคคุเทศก์ - งานท่องเที่ยว
3. ประชาสัมพันธ์ - บริการลูกค้า
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานแนะนำข้อมูล
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2550  ถึง กุมภาพันธ์ 2551
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : แคชเชียร์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2549  ถึง ธันวาคม 2550
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : เกษตรนวมินทร์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ต้อนรับลูกค้า

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |