ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 154752]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 16 ก.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ก.ค. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 18 กุมภาพันธ์ 2531 / อายุ 35 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 164 ซม. น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : University of Pennsylvania
วุฒิการศึกษา : Business & Engineering and Applied Science
สาขาวิชา : Business(wharton) & Chemical and Biomolecular Engineering
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.93
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 4.00

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งาน Part-time - นักศึกษาฝึกงาน
2. ล่าม - ไกด์ - มัคคุเทศก์ - งานท่องเที่ยว
3. งานบริการทั่วไป - บริกร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. นักศึกษาฝึกงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 6500 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2548  ถึง มิถุนายน 2548
สถาบัน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หลักสูตร : ผู้ช่วยนักวิจัย

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 75 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 85 คำ/นาที

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - ทุนรัฐบาลไทยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับ ป.ตรี - โท - เอก

- รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันรางวัลประกวดซอฟต์แวร์ Asia Pacific ICT Awards (APICTA) 2006


Powered by www.BuddyJob.com
หางาน ธรณีวิทยา   หางานที่บางใหญ่   หางานศรีสะเกษ   หางานเลขานุการ   หางานสารคาม   หางานนครราชสีมา   หางานพาสทาม   หางานสุวรรณภูมิ   หางาน office   หางานร้านกาแฟ   หางานเภสัชกร   หางานเทเลเซลล์   หางานธนาคาร   หางานโรงแรม   หางานเชียงใหม่   หางานเพชรบูรณ์   หางานบริษัทรถยนต์   หางานภาคเหนือ  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา