ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 160615]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 22 ส.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ส.ค. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 10 พฤษภาคม 2523 / อายุ 44 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 172 ซม. น้ำหนัก : 72 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ยกเว้นเพราะสมัครเต็ม

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2541
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขาวิชา : การพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.00
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : วัดน้อยใน
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.00

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ส่งเอกสาร - ขับรถ - แม่บ้าน - รปภ.
2. งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม - กุ๊ก
3. วิทยาศาสตร์อาหาร - โภชนาการ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ส่งเอกสาร
2. ทำอาหาร
3. โภชนาการ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 8000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2549  ถึง มกราคม 2550
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : แถวเขตตลิ่งชัน
ตำแหน่ง : ส่งเอกสาร
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ส่งเอกสาร

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |