ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 160647]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 23 ส.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ส.ค. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 7 เมษายน 2527 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 158 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา : วศ.บ.
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.11
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงงเรียนสระแก้ว
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.16

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Chemical Engineer
2. Process Engineer
3. QA/QC Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 18000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Computer skill : MS office, Aspenplus. COMSOL multiphysics and Internet

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : Graduated Project in University.
Subject: Constant Current Hot- Wire Anemometry
Advisor: Dr.Karn Panasupamussadu
It use Hot-Wire anemometer type Constant Current in measure air flow and simulations characteristic flow, Stream line, Heat flux and Heat transfer by COMSOL Multiphysics. Then compare result of heat transfer coefficient between machine and program.
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
หางาน sale   หางานเขตปทุมธานี   หางานพยาบาล   หางานว่างภูเก็ต   หางานศรีสะเกษ   หางาน ลำปาง   หางานทำที่ตรัง   หางาน กาญจนบุรี   หางานนครราชสีมา   หางานบัญชีการเงิน   หางานตรัง   หางานศรีราชา   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานภาษาอังกฤษ   หางานราชบุรี   หางานแถวปิ่นเกล้า  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา